BBC Cymru Fyw

Dyn wnaeth gicio ei wraig yn edifar

Published
image copyrightArwyn Roberts
image captionCafodd Fiona Parry ei phwnio a'i chicio gan ei gŵr.

Mae tad sydd wedi ei gyhuddo o drio lladd ei wraig trwy ei chicio yn barhaus yn ei phen wedi dweud wrth y rheithgor ei fod yn edifar.

Mae Sylvan Maurice Parry o Gaernarfon wedi cyfaddef iddo golli ei dymer ond mae'n dweud nad oedd yn bwriadu lladd Fiona Parry, sydd yn fam i chwech o blant.

Dywedodd wrth y llys fod ganddyn nhw berthynas tebyg i un "Bonnie a Clyde" a'i fod yn teimlo cymaint o gywilydd am ymosod ar ei wraig nes ei fod wedi trio lladd ei hun.

Mi ddigwyddodd yr ymosodiad ym mis Medi y llynedd ar ôl i'r ddau ddechrau ffraeo. Mae'n dweud iddo ei phwnio i'r llawr ac wedyn ei chicio.

"Nes i ddychryn ac wedyn mi waeddodd dyn tân arnai. Nes i edrych lawr a meddwl, 'O dw i wedi gwneud rhywbeth nawr, rhywbeth mawr, amser i adael..."

Ddim wedi bwriadu

Mi glywodd y llys bod Mr Parry yn dioddef o iselder a pharanoia. Mi oedd yn gwerthu ei feddyginiaeth i brynu cyffuriau ac mae'n honni fod ei wraig ar y pryd yn cymryd y cyffur Speed.

Ar ôl iddo ymosod ar Fiona Parry mae'n dweud iddo chwydu a cherdded yn ei ddagrau i dŷ ei fam. Mae'n dweud i'r heddlu gyrraedd wedyn a'i fod yn teimlo yn bell i ffwrdd wrth gael ei holi ac nad oedd yn cofio yr hyn oedd wedi digwydd.

"Mi oedd y ffordd oedden nhw yn dweud...yn disgrifio...ofnadwy. O'n i ddim wedi bwriadu codi y bore yna a dechrau ymladd eto. Dw i'n meddwl odd y pwysa adra 'di cynyddu, y biliau oedd ddim wedi eu talu a'r cyffuriau. Mi oedd hynny wedi chwalu fy mhen i."

Mi awgrymodd yr erlyniad y byddai Mr Parry wedi lladd ei wraig oni bai bod y dyn tân wedi ymyrryd. Ond ymateb Mr Parry oedd ei fod wedi stopio cicio ei wraig cyn yr ymyrraeth.

Mae'r achos yn parhau.