Dyn wnaeth gicio ei wraig yn edifar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arwyn Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Fiona Parry ei phwnio a'i chicio gan ei gŵr.

Mae tad sydd wedi ei gyhuddo o drio lladd ei wraig trwy ei chicio yn barhaus yn ei phen wedi dweud wrth y rheithgor ei fod yn edifar.

Mae Sylvan Maurice Parry o Gaernarfon wedi cyfaddef iddo golli ei dymer ond mae'n dweud nad oedd yn bwriadu lladd Fiona Parry, sydd yn fam i chwech o blant.

Dywedodd wrth y llys fod ganddyn nhw berthynas tebyg i un "Bonnie a Clyde" a'i fod yn teimlo cymaint o gywilydd am ymosod ar ei wraig nes ei fod wedi trio lladd ei hun.

Mi ddigwyddodd yr ymosodiad ym mis Medi y llynedd ar ôl i'r ddau ddechrau ffraeo. Mae'n dweud iddo ei phwnio i'r llawr ac wedyn ei chicio.

"Nes i ddychryn ac wedyn mi waeddodd dyn tân arnai. Nes i edrych lawr a meddwl, 'O dw i wedi gwneud rhywbeth nawr, rhywbeth mawr, amser i adael..."

Ddim wedi bwriadu

Mi glywodd y llys bod Mr Parry yn dioddef o iselder a pharanoia. Mi oedd yn gwerthu ei feddyginiaeth i brynu cyffuriau ac mae'n honni fod ei wraig ar y pryd yn cymryd y cyffur Speed.

Ar ôl iddo ymosod ar Fiona Parry mae'n dweud iddo chwydu a cherdded yn ei ddagrau i dŷ ei fam. Mae'n dweud i'r heddlu gyrraedd wedyn a'i fod yn teimlo yn bell i ffwrdd wrth gael ei holi ac nad oedd yn cofio yr hyn oedd wedi digwydd.

"Mi oedd y ffordd oedden nhw yn dweud...yn disgrifio...ofnadwy. O'n i ddim wedi bwriadu codi y bore yna a dechrau ymladd eto. Dw i'n meddwl odd y pwysa adra 'di cynyddu, y biliau oedd ddim wedi eu talu a'r cyffuriau. Mi oedd hynny wedi chwalu fy mhen i."

Mi awgrymodd yr erlyniad y byddai Mr Parry wedi lladd ei wraig oni bai bod y dyn tân wedi ymyrryd. Ond ymateb Mr Parry oedd ei fod wedi stopio cicio ei wraig cyn yr ymyrraeth.

Mae'r achos yn parhau.