Stelcwyr: Ymgyrch i adnabod ymddygiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Nod yr ymgrch yw codi ymwybyddiaeth am beryglon pobl sy`n stelcio cyn bartneriaid

Mae ymgyrch newydd ar droed i godi ymwybyddiaeth am beryglon pobl sy'n stelcio cyn bartneriaid.

Heddlu Gwent fydd y llu cynta yng Nghymru a Lloegr i gael hyfforddiant newydd yn y maes.

Rhwng 2012 a 2015 roedd 250 o bobol yng Nghymru wedi cysylltu gyda'r heddlu i gwyno am stelcwyr honedig, ac fe gafodd 90 o bobol eu cyhuddo yn ôl elusen.

Fe gafodd y gyfraith ei newid yn Nhachwedd 2012 i wneud stelcian yn drosedd.

Mae Network for Surviving Stalking am helpu pobl i adnabod ymddygiad sydd gyfystyr â stelcio cyn i gyn bartneriaid droi'n dreisgar.

'Teimlo'n anghyfforddus'

Yn ôl yr elusen mae gwaith ymchwil yn awgrymu bod nifer fawr o fenywod sy'n cael eu llofruddio gan gyn gariadon wedi cael eu dilyn ganddyn nhw cyn eu marwolaeth.

Cafodd Assia Newton, 45 o Bencoed ei llofruddio gan ei chyn ŵr Kelvin Newton yn 2013.

Dywedodd ei chwaer Nadia Salaman wrth BBC Cymru ei bod yn credu y gallai Assia fod yn fyw nawr pe bai ymddygiad ei chyn ŵr wedi cael ei adnabod ar y pryd.

Dywed Mrs Salaman bod Kelvin Newton yn troi lan heb rybudd gan wneud iddi deimlo'n anghyfforddus: "Roedd e yno bob bore am wyth o'r gloch, gan ddweud ei fod yn gwneud paned i fy chwaer, gan adael ei hun i mewn i'r tŷ. Roedd hi'n dweud nad oedd hi am iddo fod yno. "

Fe ddaeth stelcio yn drosedd benodol yng Nghymru a Lloegr yn 2012.