Ail dai: Cynghorau yn trafod codi trethi

Cyhoeddwyd

Mae nifer o gynghorau Cymru yn cwrdd ddydd Iau i ystyried cynnig i godi premiwm ar dreth cyngor ar ail dai ac eiddo gwag hirdymor

Fore Iau penderfynodd cynghorwyr Sir Y Fflint i godi premiwm o 50% ar dai o'r fath o 2017-18.

Bydd argymhellion pwyllgor gwaith Môn i godi premiwm o 25% hefyd yn mynd gerbron y cyngor llawn am benderfyniad terfynol.

Fe fydd cynghorwyr Sir Benfro ac Abertawe yn trafod cynigion tebyg.

Dywed Sir Y Fflint y byddan nhw'n adolygu'r sefyllfa ar ôl blwyddyn, gyda'r posibilrwydd o gynnydd pellach, pe bai'r polisi yn dangos lleihad yn nifer yr eiddo gwag.

Yn ôl Cyngor Môn, mae 2,311 o ail dai ar yr ynys a 784 o eiddo gwag hirdymor.

Dywedodd yr awdurdod bod premiwm o 25% yn "fan cychwyn synhwyrol", er bod y newidiadau yn golygu y gall y costau ddyblu.

Y prif nod yw dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd, cefnogi pobl ifanc i gael troed ar yr ystôl dai ac amddiffyn diwydiant twristiaeth yr ynys, meddai'r cyngor.

Mae saith cyngor yng Nghymru yn ystyried codi mwy ar eiddo o'r fath o dan bwerau newydd fydd yn cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru o fis Ebrill.