Cymhorthdal o £50,000 i Gemau Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gemau Cymru yn un o gystadlaethau chwaraeon yr Urdd

Mae Gemau Cymru 2016, sy'n cael eu trefnu gan yr Urdd, i dderbyn cymhorthdal o £55,000 gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y cyllid yn cael ei roi i Gemau Cymru drwy Chwaraeon Cymru sydd wedi cytuno i gyfrannu £60,000 i'r digwyddiad hefyd.

Yn ystod gemau 2015, bu 1030 o gystadleuwyr yn cystadlu mewn naw gwahanol gamp.

Mae'r achlysur yn ddwyieithog gyda'r nod o "helpu athletwyr Cymru gyrraedd y Gemau Olympaidd Paralympaidd a Gemau`r Gymanwlad drwy roi cyfle iddyn nhw gystadlu mewn digwyddiadau lefel uchel."

Dywedodd Ken Skates, Dirprwy Weinidog Chwaraeon Cymru: "Mae darparu cyfleoedd o'r math hyn yn hanfodol os ydym am helpu ein hathletwyr ifanc i gyrraedd lefel ryngwladol a rhoi profiad tebyg i Gemau'r Gymanwlad iddyn nhw. "

Mae Gemau Cymru hefyd yn bwysig gan ei fod yn sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael profiad cadarnhaol a bod eu hymroddiad i'r gamp yn para am weddill eu hoes."

Dywed yr Urdd fod yr achlysur yn "datblygu'n flynyddol ac yn mynd o nerth i nerth."

Yn ôl Gary Lewis, Cyfarwyddwr Chwaraeon yr Urdd: " Mae hwn yn benwythnos pwysig yn nyddiadur athletwyr ifanc Cymru; ein gobaith yw y bydd yn creu cyfleoedd iddyn nhw yn y dyfodol i gystadlu ar lefel ryngwladol."