Rhieni Llangynfelyn yn rhoi'r gorau i her gyfreithiol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Ceredigion

Dywed rheini yng Ngheredigion, sydd wedi bod yn brwydro yn erbyn penderfyniad i gau ysgol wledig, na fyddan nhw'n ceisio am yr hawl i gael adolygiad barnwrol.

Ym mis Rhagfyr, fe bleidleisiodd cynghorwyr o 20 i 9 i gau Ysgol Llangynfelyn yn Nhre Taliesyn, rhwng Aberystwyth a Machynlleth.

Daeth yr ymgyrchwyr i'w penderfyniad ar ôl derbyn cyngor bargyfreithiwr, oedd yn dweud na fyddai barnwr yn debygol o ganiatáu cais am adolygiad barnwrol.

Yn ogystal ag Ysgol Llangynfelyn, fe benderfynodd y cynghorwyr hefyd i gau ysgol Cwm Padarn yn Llanbadarn Fawr.

Yn ôl y cyngor, mae nifer y disgyblion yn Llangynfelyn wedi disgyn islaw 30.

Mae Cwm Padarn yn agos i dair ysgol gynradd arall lle mae nifer y disgyblion yn disgyn, medd yr awdurdod.