Achos Caernarfon: Rheithgor yn ystyreid eu dyfarniad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arwyn Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Fiona Parry

Mae'r rheithgor wedi dechrau ystyried eu dyfarniad yn achos dyn o Gaernarfon sydd wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio ei wraig.

Mae Sylvan Maurice Parry o Gaernarfon wedi cyfaddef iddo golli ei dymer ond mae'n dweud nad oedd yn bwriadu lladd Fiona Parry, sydd yn fam i chwech o blant.

Wrth gloi'r achos dywedodd y barnwr Eleri Rees wrth aelodau'r rheithgor: "Wrth bleidio'n euog i'r ail gyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol mae'r diffynnydd yn derbyn ei fod wedi gweithredu yn anghyfreithlon drwy geisio achosi niwed difrifol.

"Y mater ger eich bron chi yw beth oedd ei gymhelliad ar y pryd. Mae'r erlyniad yn dweud mai ei fwriad pendant oedd ei lladd hi.

"Nid oes raid i hyn fod yn rhywbeth oedd wedi ei gynllunio o flaen llaw, fe all fod am foment o ddicter a cholli tymer. Dyw'r ffaith eich bod chi'n edifar wedyn ddim o bwys.

"Dywed yr amddiffyniad er iddo golli ei dymer nad oedd ganddo fwriad pendant i'w lladd."

Eu dadl nhw yw y byddai wedi achosi mwy o niwed os mai dyna oedd ei fwriad.

Ychwanegodd y bod yn rhaid i'r rheithgor ystyried y dystiolaeth mewn modd di-emosiwn.

"Nid ydym yma i farnu eu modd o fyw na'u perthynas gyda'i gilydd," meddai'r barnwr.

'Ymosodiad ffyrnig'

Wrth gloi achos yr erlyniad, dywedodd Sion ap Mihangel fod y diffynnydd ond wedi rhoi'r gorau i'r ymosodiad pan ymyrrodd diffoddwyr tân.

Yn ôl Mr ap Mihangel roedd yr ymosodiad yn ffyrnig a diddiwedd cyn hynny.

"Fe fydd o'n dweud pan gododd yn y bore nad ei fwriad oedd brifo ei wraig, ond dyna ei fwriad ar y llwybr ac mae'n rhaid i chi ganolbwyntio ar hynny," meddai.

Dywedodd fod diffoddwyr ddaeth i helpu ei wraig wedi tystio iddynt ei weld yn sathru ar ei phen o leiaf deg o weithiau.

"Roedd yn cicio ei wraig fel pêl-droediwr yn cymryd cig gosb. Pe bai o ond am ei brifo hi, pam canolbwyntio ar y pen, pam iddo barhau i ymosod pan nad oedd hi yn symud?

"Pam iddo barhau i sathru ar ben rhywun oedd ddim yn ymladd yn ôl nac amddiffyn ei hun?"

'Rhoi heibio emosiwn a rhagfarn'

Yn ôl Dafydd Roberts, ar ran yr amddiffyniad, nid oedd y rheithgor yn mynd i hoffi Mr Parry, ond rhaid iddynt gofio nad achos oedd hwn i benderfynu apêl ei bersonoliaeth.

"Mae'n rhaid rhoi heibio emosiwn a rhagfarn. Roedd y ddau yn cega am gyffuriau, roedd hi am gael mwy," honnodd.

"Dywed Fiona Parry nad yw hi'n cymryd cyffuriau. Pe bai chi'n derbyn fod Sylvan Parry yn dweud y gwir am beth achosodd y ddadl mae hwn yn rheswm i gefnogi'r hun mae'n ddweud, sef nad oedd bwriad i ladd."

"Nid yw hynny yn gyfiawnhad am beth ddigwyddodd ond mae o'n dweud y gwir am nad oedd o eisiau ei lladd hi."

Dywedodd fod yr erlyniad am i chi gredu mai ei fwriad oedd llad ei wraig, "rwy'n dweud fod hynny yn un dybiaeth, ond nid yr unig dybiaeth."

"Pe bai o eisiau lladd ei wraig roedd pob cyfle i wneud hynny, roedd yna ddigon o amser i wneud hynny.

"Roedd yna dystiolaeth gan dri diffoddwr, ond er iddynt gyrraedd tua'r un pryd fe welodd un Mr Parry yn sathru dwywaith, y llall 'saith neu wyth' a'r trydydd mwy na 10."

"Ni all y tri fod yn gywir."

Mae'r achos yn parhau.