Gwasanaeth 'newydd a gwell' TrawsCymru

  • Cyhoeddwyd
TrawsCymru

Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart wedi cyhoeddi newidiadau i wasanaeth bws TrawsCymru rhwng Bangor ac Aberystwyth.

Dywedodd byddai'r newidiadau'n arwain at wasanaeth T2 "newydd a gwell".

Dyna gam olaf y gwaith o weddnewid gwasanaethau TrawsCymru, sydd wedi arwain at gyflwyno 46 o fysus newydd ar ei chwe llwybr hir ers 2011.

Yn ogystal â chyflwyno pedwar bws Optare Metrocity newydd sydd â seddi mwy cyfforddus, WiFi am ddim a system ddwyieithog i gyhoeddi'r stop nesaf, mae amserlen newydd saith niwrnod yr wythnos wedi'i chyflwyno, gyda'r nod o gael pobl i'w gweithle, at hyfforddiant ac at wasanaethau.

Mae gwelliannau tebyg wedi'u gwneud i chwe llwybr rhwydwaith bws pell TrawsCymru, sy'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Mrs Hart: "Y lansiad hwn heddiw o'r gwasanaeth T2 newydd rhwng Bangor ac Aberystwyth yw penllanw rhaglen gynhwysfawr o welliannau i TrawsCymru, sy'n cynnwys darparu cerbydau modern sy'n fwy hygyrch, yn fwy cyfforddus ac sydd â chyswllt gwell â'r Rhyngrwyd.

"Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod mor bwysig yw gwasanaethau bws yng Nghymru, yn enwedig yng nghefn gwlad, er mwyn i bobl allu manteisio ar swyddi a gwasanaethau.

"Rydym bellach wedi rhoi ar waith yr holl argymhellion a gyhoeddodd y Dr Victoria Winckler yn ei hadolygiad o rwydwaith TrawsCymru.