Dyfarnu ar ddyfodol ysbyty Dinbych

Cyhoeddwyd

Wedi blynyddoedd o ddadlau ac ymrafael, mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu ar ddyfodol hen ysbyty meddwl Dinbych.

Mae'r hen ysbyty yn adeilad rhestredig Gradd II ac yn cael ei ystyried yn un o'r enghreifftiau gorau o bensaerniaeth ysbyty meddwl o'r cyfnod Fictorianaidd.

Ar un adeg, roedd 1,500 o gleifion yn cael eu trin yno, ond cafodd ei gau ym 1995, ac mae cryn ddadlau wedi bod am ei ddyfodol ers hynny.

Yn yr Uchel Lys ddydd Iau, dywedodd y barnwr, Mr Ustus Hickinbottom, fod pawb yn cytuno mai'r unig ffordd o ddiogelu'r adeilad oedd i ganiatáu datblygiad ar y safle 20.6 hectar.

Gwrthododd felly â gwyrdroi gorchymyn pryniant gorfodol gan Gyngor Sir Ddinbych.

Blynyddoedd o ddadlau

Ers 2006, cwmni Freemont (Denbigh) Limited sydd wedi bod yn berchen ar yr adeilad a'r ystâd.

Roedd dyfodol y safle yn edrych yn sicr ar y pryd, ac yn yr un flwyddyn, rhoddodd Cyngor Sir Ddinbych ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiad tai a busnes yno.

Clywodd yr Uchel lys fod Freemont wedi cytuno i dalu £4.8m at gronfa adferiad fel rhan o amodau'r cytundeb, petai'r prosiect yn mynd yn ei flaen neu beidio.

Ond chafodd y datblygiad ddim o'i ddechrau oherwydd cwymp y farchnad dai, ac erbyn 2009, roedd cyflwr yr adeilad wedi dirywio.

Arweiniodd hynny at ddadlau a chyhuddiadau rhwng y cyngor a Freemont.

Yn yr Uchel Lys, cafodd Cyngor Sir Ddinbych ei gyhuddo gan gyfreithwyr Freemont o geisio gorfodi'r cwmni i werthu'r safle am bris rhad cyn ei werthu i ddatblygwr arall.

Ond cafodd dadleuon y cwmni eu gwrthod gan y barnwr, ddaeth i'r casgliad nad oedd Cyngor Sir Ddinbych wedi camweithredu.

Mewn datganiad, croesawodd y cyngor y dyfarniad gan ei ddweud ei fod "yn fuddugoliaeth i synnwyr cyffredin".