Achos Caernarfon: Euog o geisio llofruddio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Daily Post

Mae dyn o Gaernarfon wedi ei gael yn euog o geisio llofruddio ei wraig.

Cyhoeddodd y rheithgor yn Llys y Goron eu dyfarniad - o fwyafrif o 10 i 2 - yn achos Sylvan Maurice Parry ar ôl ystyried y dystiolaeth am bron i ddwy awr a hanner.

Roedd Parry, sy'n 46 oed, wedi cyfaddef iddo golli ei dymer, ond dwedodd nad oedd yn bwriadu lladd Fiona Thomas Parry, sydd yn fam i chwech o blant.

Digwyddodd yr ymosodiad ar lwybr ger Cefn Cadnant rhwng Ffordd Llanberis a Maesincla yng Nghaernarfon ym mis Medi 2015.

Galw am ddedfryd

Roedd yna waedd o'r oriel gyhoeddus wedi i'r dyfarniad gael ei gyhoeddi.

Wnaeth Parry ddim dangos emosiwn, ond gofynnodd drwy ei fargyfreithiwr am gael ei ddedfrydu'n syth.

Dywedodd ei fargyfreithiwr, Dafydd Roberts, yn y llys: "Mae'n dymuno i'r bobl y mae e wedi eu brifo i gael clywed ei ddedfryd."

Ond dywedodd y Barnwr Eleri Rees bod angen amser arni i feddwl ac i ystyried argymhellion o'r ddwy ochr.

Disgrifiad,
Ymateb Fiona Parry i'r dyfarniad

Casáu ei gwr

Y tu allan i'r llys yn dilyn y dyfarniad, roedd Fiona Parry yn ei dagrau wrth ddweud ei bod yn casáu ei gŵr.

"Dwi'n gobeithio y caiff o oes o garchar am yr hyn mae o wedi ei wneud i mi."

Gyda'i mab Iwan a'i merch Sarah Louise yn ei chefnogi, dywedodd y gallai nawr gael ychydig o heddwch.

Ymosodiad ffyrnig

Yn ystod yr achos, clywodd y rheithgor fanylion yr ymosodiad ym mis Medi 2015. Roedd Parry a'i wraig yn cerdded i'r ysgol gynradd yng Nghaernarfon gyda'u plant ar ddiwrnod cynta'r tymor.

Clywodd y llys fod Parry wedi colli ei dymer wrth gerdded ar hyd llwybr gyferbyn a Llys y Goron Caernarfon tuag at yr ysgol gynradd leol, ac iddo daro Fiona'n galed.

Mi syrthiodd hi i'r llawr cyn iddo'i sathru ar ei hwyneb a'i phen dro ar ôl tro. Dywedodd tystion iddo hefyd ei chicio cyn rhedeg i gartref ei fam.

Yno, gwelodd ei lys-ferch, ac mae yna honiad iddo weiddi arni i fynd i nôl y plant "achos dwi wedi lladd dy fam".

Hefyd, gofynnodd i blismones ddaeth i'w arestio a oedd ei wraig wedi marw, gan ychwanegu "Dwi'n gwybod be dwi 'di neud."

Yn gynharach, cyfaddefodd Parry iddo achosi niwed gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol, ond gwadodd iddo geisio'i llofruddio.

Honnodd nad oedd yn gallu cofio beth ddigwyddodd ar y llwybr.

Ffynhonnell y llun, Geograph.org.uk
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ms Parry driniaeth cymorth cyntaf gan swyddogion o orsaf dân Caernarfon.

Yn ystod yr achos, dywedodd yr erlyniad fod bywyd Fiona Parry wedi ei achub wrth i swyddogion o orsaf dân gyfagos ymyrryd a galw arno i stopio, cyn rhoi triniaeth cymorth cyntaf iddi.

Disgrifiodd tystion sut yr oedd Ms Parry'n gorwedd ar ei chefn, a'i hwyneb wedi chwyddo cymaint fel ei bod yn anodd ei nabod.

Mi ddioddefodd anafiadau difrifol sydd wedi newid ei bywyd yn dilyn yr ymosodiad.

Yn ystod yr achos, dwedodd Parry fod ganddo gywilydd o'r hyn wnaeth e.

Dywedodd y barnwr Eleri Rees y bydd Parry'n cael ei ddedfrydu ddydd Gwener.