Colofn y clo: Lloegr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Y capteiniaid - Dylan Hartley a Sam Warburton

Mae chwaraewr Cymru a'r Dreigiau, Andrew Coombs, yn rhannu ei farn am gemau Cymru yn y Chwe Gwlad eleni mewn cyfres o golofnau arbennig gyda Cymru Fyw.

Lloegr yw gwrthwynebwyr nesaf Cymru, gyda'r enillwyr yn rhoi eu hunain mewn safle cryf iawn i fynd ymlaen i ennill y gystadleuaeth. Ond pwy mae Coombs yn meddwl aiff â hi?

Mwy o hyder

Mae'n gêm enfawr gyda'r ddau dîm heb golli, ond bydd rhaid i Gymru godi eu gêm ymosod nhw os ydyn nhw am achosi problemau i Loegr.

Os ti'n edrych ar dîm Cymru, mae 'na lot o dalent a phrofiad yna felly does dim rheswm pam na ddylai Cymru ddim dod o Twickenham gyda'r pwyntiau unwaith 'to.

'Dyn ni'n lot fwy cryf na'r gêm yng Nghwpan y Byd y llynedd achos roedd 'na lot o anafiadau bryd hynny. Ti'n edrych ar y tîm nawr ac mae lot fwy o hyder gyda ni'r tro 'ma.

Ond gydag Eddie Jones wrth y llyw, mae'n hyfforddwr gwych a bydden i'n meddwl ei fod e wedi cadw lot o symudiadau yn ôl. Bydd rhaid i Gymru gadw llygad barcud - mae'n hyfforddwr deallus.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Hyfforddwr newydd Lloegr, Eddie Jones

Cryf yn y cefn

Mae Lloegr yn beryglus iawn tu ôl i'r sgrym. Maen nhw'n chwarae gyda dau faswr yn George Ford ac Owen Farrell, a hyd yn hyn maen nhw wedi bod yn lledu'r bêl yn hyfryd a rhoi cyfleoedd i Mike Brown ddod mewn i'r llinell felly dyna le bydd Lloegr yn trio cymryd Cymru 'mlaen.

Maen nhw'n gwybod fod Cymru'n gryf o gwmpas y ryc gyda Lydiate, Warburton a Jamie Roberts yn dod i mewn hefyd felly dwi'n meddwl bydden nhw'n trio targedu asgellwyr Cymru yn amddiffynnol.

Gobeithio bydden ni'n cymryd gêm bach yn wahanol i Loegr achos mae amddiffyn nhw'n mynd i fod yn dda hefyd.

Yr un enfawr fel mae pawb yn sôn yw Billy Vunipola yn erbyn Toby Faletau. Mae'r ddau yn gallu croesi'r llinell fantais ond os ti'n edrych ar Toby dyw e heb fethu'r un tacl eto yn ystod y Chwe Gwlad a dyna'r math o safonau mae Toby yn gosod. Bydd e'n edrych ymlaen at chwarae yn erbyn Billy, fel mae pawb yn gwybod maen nhw'n gefndryd - ond does dim teulu ar y cae 'na.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Owen Farrell - sy'n chwarae fel canolwr i Loegr y dyddiau yma - yn ystod sesiwn ymarfer

Y sgrym? Dyna'r un lle bydd Lloegr yn meddwl bydden nhw'n gallu cael y gorau ar Gymru. Ond mae prop Cymru Rob Evans wedi ateb bob cwestiwn sy' wedi cael ei daflu ato hyd yn hyn a dwi'n siŵr, os wneith e gario 'mlaen i chwarae fel 'na, fydd y crys yna yn perthyn iddo fe am amser hir iawn.

Ac yn fuddugol?

Dwi'n meddwl bydd Lloegr yn ennill - dwi 'di dweud hynny o'r dechrau. Dwi'n gobeithio ga'i fy mhrofi yn anghywir, ond gyda gêm ymosodol Cymru hyd yn hyn, dwi ddim yn gweld nhw'n sgorio mwy o bwyntiau na Lloegr.

Dwi'n meddwl bydd hi'n agos iawn unwaith 'to. Mae'n galed cael pwyntiau yn erbyn Cymru felly dwi ddim yn meddwl bydd Lloegr yn sgorio llawer.

O'n i ddim yn meddwl bydde Lloegr yn curo Iwerddon felly os bydd Lloegr yn ennill hon, eith nhw 'mlaen i guro'r gystadleuaeth.

Sgôr? 16-10 i Loegr.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Andrew Coombs yn darogan buddugoliaeth agos i'r Saeson

Clwb Rygbi Rhyngwladol - Lloegr v Cymru, S4C, dydd Sadwrn, 12 Mawrth am 15:15.

Cofiwch hefyd am lif byw arbennig Cymru Fyw yn cychwyn am 15:30.