Cymeradwyo cynllun uned newydd i fabanod sâl iawn

Cyhoeddwyd

Mae'r gwaith o sefydlu uned gofal dwys i fabanod newydd-anedig yn y gogledd wedi symud gam yn nes.

Mae Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cymeradwyo'r achos busnes amlinellol ar gyfer y Ganolfan Is-ranbarthol newydd ar gyfer Gofal Dwys i'r Newydd-anedig (SuRNICC), yn Ysbyty Glan Clwyd.

Yn ôl y llywodraeth mae disgwyl i'r uned fod ar agor erbyn 2018.

Dywedodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Rydyn ni nawr wedi cymryd cam pellach a fydd yn helpu'r bwrdd iechyd i ddatblygu'r achos busnes terfynol ar gyfer y SuRNICC a fydd yn ein galluogi i ddarparu'r safonau gorau posibl o ofal i famau a babanod ar draws y gogledd.

"Mae'r uned fodern yn elwa ar gyngor arbenigwyr. Fe wnaeth Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant argymell y dylai'r bwrdd iechyd gynllunio i ddarparu gofal dwys i fabanod newydd-anedig yn un safle canolog yn y gogledd."