Twymyn goch: Cynnydd sylweddol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Mae'r nifer o achosion o'r dwymyn goch [scarlet fever] wedi cynyddu'n sylweddol dros y tair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Roedd cyfanswm o 1,234 o achosion yn 2015, o'i gymharu â 190 yn 2013. Yn 2014 roedd 1,375 o achosion.

Mae'r haint ar ei waethaf rhwng diwedd Mawrth a chanol Ebrill.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi annog pobl i fod yn ymwybodol o'r symptomau, sy'n cynnwys brech, tymheredd uchel a thafod wedi chwyddo.

Yn ôl Public Health England, mae nifer yr achosion yng Nghymru a Lloegr ar ei uchaf ers bron i hanner canrif.

Yng Nghymru, mae 283 o achosion wedi bod eleni'n barod.