Archif Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau

Alex Jones

Cipolwg yn ôl ar holl gystadlaethau, digwyddiadau a newyddion Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau, 2015

A look back at all the highlights from last year's Eisteddfod in Meifod.

Canlyniadau/Results

Y canlyniadau o holl gystadlaethau 2015 gan gynnwys prif seremonïau'r wythnos.

Full results of all the competitions at the 2015 National Eisteddfod, including the week's main ceremonies.

Orielau lluniau/Picture galleries

Y lluniau gorau o faes yr Eisteddfod i gyd mewn un lle //Daily galleries featuring the best of the festival's photos.

Oriel luniau o fro'r Eisteddfod // Montgomeryshire in pictures

Edrych nôl ar y Pafiliwn // The Eisteddfod pavilion in pictures

Prif seremoniau'r wythnos/Main ceremonies

Image caption Hywel Griffiths, bardd y Gadair, yn codi

Canllaw i brif seremonïau'r Eisteddfod a'r canlyniadau'n llawn // A guide to the main ceremonies and full results round-up.

Canllaw i Eisteddfod Genedlaethol 2016

Image copyright keith morris
Image caption Bwrlwm y maes

Gwybodaeth ddefnyddiol am yr Eisteddfod

Canllaw i'r Eisteddfod

Yr arlwy o'r Eisteddfod

Sut i gyrraedd y Maes

Beth yw Gorsedd y Beirdd?

Cwis: Allech chi fod yn aelod o'r Orsedd?

Geid i Gigs Steddfod 2015

Pigion celfyddydol y brifwyl

Tips carafanio Angharad Mair

Cyngor Branwen, brenhines Maes B

Bro'r Eisteddfod

Image copyright Cyngor Sir Powys
Image caption Yr olygfa tuag at fynydd Corndon o Gastell Maldwyn

Ar daith o gwmpas Sir Drefaldwyn

Acen a thafodiaith Maldwyn

Beth yw Mwynder Maldwyn?

Enwau lleoedd Maldwyn

Rhoi croeso'n ôl i Groesoswallt

Tryweryn Oes Fictoria

Erthyglau nodwedd

Image copyright Jo Letton
Image caption Dewis Jo Letton o'r bobl sydd â steil yn y Steddfod

Steil Steddfod

Cofio Nansi - telynores Maldwyn

Saith Oes Steddfod Beth Angell

Môr Ladron a'r Maes: Dathlu T Llew

Maes B ddoe a heddiw

Our coverage in English from the Eisteddfod

All the lowdown on the largest cultural event of its kind in Europe.

Image caption Y ddawns flodau

The Eisteddfod in English

Eisteddfod essentials

Jargon guide

How to get to the Eisteddfod Maes

Find out more about the druids

iWonder guide: What is an Eisteddfod?

Eisteddfodau'r gorffennol

Dyma restr o leoliadau mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi ymweld â nhw ers 1880. Mae hefyd modd edrych nôl ar wefannau Eisteddfod BBC Cymru, sy'n mynd nôl i'r flwyddyn 2000.

Useful list of places that have played host to the National Eisteddfod since 1880 and links to the BBC's Eisteddfod websites since 2000.