Llaw fionig i fachgen o Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Doedd dim modd i Alan fwydo adar cyn derbyn ei law newydd

Bachgen o Abertawe yw'r plentyn cyntaf yng Nghymru i dderbyn llaw fionig newydd.

Fe gollodd Alan, o Gasllwchwr, ei ddwy law yn dilyn cymhlethdodau wedi iddo gael ei heintio.

Llwyddodd ei fam, Hannah Jones, 32 oed, i godi £30,000 mewn wyth mis er mwyn iddo dderbyn llaw 'i-limb' fionig.

Dywedodd: "Mae wedi gwneud gwahaniaeth anferth i'w fywyd - mae'n fwy hyderus."

Bu'n rhaid i Alan dderbyn bron i 40 o lawdriniaethau pan oedd yn llai o achos nam ar ei galon, ond bu'n rhaid torri ei ddwy law i ffwrdd er mwyn achub ei fywyd yn dilyn haint.

Disgrifiad o’r llun,
Alan gyda'i fam Hannah Jones a'i lysdad Ben Davies ar y ffordd i'r Alban, lle cafodd ei law ei gosod

Y llynedd fe ddeallodd Ms Jones bod modd i Alan dderbyn y llaw fionig yn yr Alban, ac fe ymdrechodd i godi arian.

"Mae modd iddo ysgrifennu gydag un llaw, bwyta gyda chyllell a fforc, a mynd ar feic, sy'n rhywbeth y mae wedi bod eisiau ei wneud erioed," meddai Ms Jones.

Disgrifiad o’r llun,
Collodd Alan ei ddwy law yn dilyn haint pan oedd yn faban

"Does dim modd i mi ddiolch digon i bawb sydd wedi ein helpu - rwy'n falch o weld fod hyn wedi ei wneud mor hapus. Mae wedi bod yn hir ag anodd ond fe gyrhaeddon ni yno."

Dywed mam Alan ei bod yn gobeithio y bydd yn gallu gwireddu ei freuddwyd o fod yn athro anghenion arbennig, ac yn bennaeth ar ysgol, efallai, un dydd.

Mae hi'n gobeithio codi digon o arian iddo gael ail law fionig, fyddai'n gallu cael ei gosod pan fydd yn 12 oed.

  • Mae hanes Alan i'w weld ar raglen'The Boy with No Hands', ar BBC One Wales, ddydd Llun Mawrth 14 am 20:30