'Diffyg amrywiaeth' yn y Gwasanaeth Tân

Cyhoeddwyd

Dim ond 40 swyddog tân allan o'r 4,150 o holl swyddogion tân Cymru sydd yn ddu neu o leiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn 0.9% o'r cyfanswm yn ôl ffigurau swyddogol.

Mae pum aelod allan o 880 o ddiffoddwyr tân y gogledd yn bobl ddu neu o leiafrifoedd ethnig, gyda 15 allan o 1,390 yn y canolbarth a'r dwyrain, a 20 allan o 1,880 swyddog yn y de, yn ôl y cyfrifiad diweddaraf.

Dywedodd y gweinidog Tân Mike Penning nad yw amrywiaeth yn "ddewis ychwanegol".

"Fe ddylai swyddogion tân, fel heddweision a gweithwyr gwasanaethau brys eraill adlewyrchu'r cymunedau y maen nhw'n eu gwasanaethu ac rydym yn disgwyl awdurdodau tân ag achub i wneud llawer mwy i wella cynrychiolaeth o ran pobl ddu a phobl o leiafrifoedd ethnig," ychwanegodd.

Dywedodd Undeb y Diffoddwyr Tân fod y ffaith fod dim ond 4.4% o ddiffoddwyr tân yng Nghymru a Lloegr o leiafrifoedd ethnig yn "gwbl annerbyniol".

Mae'r ffigyrau, sydd wedi eu rhyddhau gan Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, yn dangos bod 10 diffoddwr tân yn ne Cymru wedi nodi "nad oeddynt yn gwybod" pan ofynnwyd iddyn nhw am eu hethnigrwydd.