Yn yr un cwch

  • Cyhoeddwyd
John a Dilwyn ar y cwchFfynhonnell y llun, S4c

"Fel gŵr a gwraig" a "The Odd Couple" yw disgrifiadau'r comedïwr Dilwyn Morgan a'r actor John Pierce Jones o'u perthynas gyda'i gilydd wrth i'r ddau gychwyn ar fordaith arall mewn cyfres newydd o Codi Hwyl.

Y tro yma maen nhw'n hwylio ar hyd arfordir gorllewin Iwerddon ac mae ganddyn nhw gwch newydd moethus. Hon yw eu pumed cyfres ac maen nhw'n paratoi ar gyfer taith arall i Lydaw yn 2016.

Bu Cymru Fyw yn holi'r ddau ar wahân i weld pa mor dymhestlog mae hi'n gallu mynd ar y cwch:

P'run ydi'r daith orau ydych chi wedi ei gwneud mewn cwch efo'ch gilydd?

Dilwyn: Yr un dwi 'di fwynhau fwya' ydy'r daith adra ar ddiwedd y gyfres yma - o Roundstone yn ôl i Gaerdydd. Roedd 'na lot o gomedau a sêr o gwmpas - roedd 'na ryw achlysur gofodol ac mi fues i'n ddigon lwcus i weld rheiny a dolffiniaid yn nofio o'n cwmpas. Roedd o'n anhygoel o deimlad a'r tywydd yn fendigedig.

John: Yr un ora', dim dwywaith amdani, er nad ydan ni'n gweld fawr ddim arni ar y gyfres yma, ydy mynd o Roundstone ar benrhyn Connemara yn ôl i Gaerdydd ar ôl gorffan y gyfres yma.

Roedd y gwynt yn y lle iawn, danion ni ddim mo'r injan bron o Gonnemara yr holl ffordd i Gaerdydd, roeddan ni'n mynd yn ofnadwy o ffast, dim ond eistedd nôl a gadael i'r gwch fynd â dyna ni, ac mi welson forfilod yn ochra Sir Benfro.

Pwy sy'n gwneud y baned orau?

Dilwyn: Wel dwi ddim yn gwybod achos mewn pum cyfres 'di John erioed wedi gwneud paned. Dwi'm yn siŵr pam. Ai cyfrwys ydi o am ei fod yn gwybod mod i'n mynd i 'neud?

Neu oes ganddo fo ofn mynd yn sâl wrth fynd lawr i'r gwaelod? Mae hi yn mynd yn boeth yno a phob dim yn siglo. Ond dydi o ddim yn cîn i 'neud dim byd o ran yr ochr porthiant.

John: Wel Dilwyn. Fo sy'n g'neud bob dim. Dwi'm 'di gneud dim un banad iddo fo, a dwi ddim yn bwriadu gneud.

Pwy ydi'r gorau mewn 'creisus'?

Dilwyn: Creisus Mistar Picton?! Mae'n dibynnu be ydi'r creisus, os 'di'r creisus rwbath i 'neud efo bwyd a bwyta, John. Os oes 'na greisus bwyd, yn enwedig os ydan ni ar y lan, ffeindith John le i fyta a gwneud yn siŵr ei fod o'n cael bwyd.

O ran yr hwylio ac ar y môr - fi faswn i'n feddwl. Be ma' John 'di ddeud?

John: Dilwyn. Gweiddi a rhegi ydw i mewn creisus a cholli pob synnwyr cyffredin. Dilwyn - distaw, profiadol, dibynadwy ac yn gallu anwybyddu lobyn fatha fi, sy'n beth da.

Pwy sy'n mynd fwya' blin?

John: Fi. Er, mae Dilwyn yn medru troi tu min ond rhaid iddo fo fynd i'r pen. Ond pan mae o'n troi tu min mae'n rhaid i chi wrando. Mae hi'n seriws.

Dilwyn: Does dim eisiau i mi ateb honne nagoes? Ond di o'm yn fi.

Un o nghryfderau i ydy fod gen i amynedd Jôb. Er mod i'n cael fy ngwthio'n agos iawn weithia'.

Wrth gwrs actor ydi John, ac er bod ni 'di byw efo'n gilydd mwy nag ambell i gwpl priod erbyn hyn siŵr braidd, fedrai ddim dweud weithie lle mae'r ffin rhwng actio a'r John Pierce Jones go iawn.

Ffynhonnell y llun, S4c
Disgrifiad o’r llun,
Dilwyn wrth y llyw wrth i John ymlacio!

Pa rinweddau mae'r ddau ohonoch yn eu cyfrannu i'ch teithiau?

Dilwyn: Dwi'n gwneud yr hwylio, dwi'n gwneud y bwyd, dwi'n gwneud y coffi, dwi'n gwneud y glanhau, ac mae John yn... be mae o'n 'neud dwch?

Mae John yn gwmnïwr difyr a'r ffaith mod i wedi ei weld o'n datblygu o fod yn medru gwneud dim byd - doedd o ddim hyd yn oed yn gallu rhoi ei wellingtons ymlaen yn y gyfres gynta'. Ond erbyn hyn mae ganddo fo wir ddiddordeb ac mae o wedi dod i ddallt llanw a sut i iwsio'r iPad a phethe felly.

John: Dwi'm ym gwbod fod gen i fawr a deud y gwir - heblaw dod â'r cwch. A bwyd.

Mae o'n dod â sgiliau morwrol a dwi'n dod â sgiliau diddanu. Dwi mewn sefyllfa wan a deud y gwir - fedrwn i ddim gwneud heb Dilwyn, ond mi fedrai Dilwyn wneud hebdda i.

Pryd gorau ar eich teithiau?

Dilwyn: Os ydi'r tywydd yn braf a bo fi mewn hwyliau go lew mi wnâi bryd iawn iddo. Dwi 'di gwneud cig oen o ynysoedd y Blasket a tatws a moron a grefi iddo fo.

Mae rhywbeth syml ar y môr, hyd yn oed paned o de, yn well oherwydd mae o'n fwy o drafferth i'w wneud. Mae panad wedi ei gneud mewn storm yn blasu'n arbennig.

Mae John yn fytwr harti iawn - os nag ydi hi'n ryff ofnadwy. Yn ystod y gyfres yma mae 'na ambell i achlysur lle 'di o ddim isio fawr o fwyd ac mae ei ben mewn bwced - rhywbeth i chi edrych ymlaen ato!

Ffynhonnell y llun, S4c

John: Mae Dilwyn yn un da iawn am 'neud ryw fwffe blasus amser cinio - ryw gawsiau a hyn a llall.

Rhaid i mi gyfadde wrth fynd i lawr i'r caban mae'r hen stumog yn dechre troi. Ond mi fedar Dilwyn Morgan fynd lawr yn y tywydd mawr a gwneud pryd o fwyd.

Be sy'n gwneud i rywun wirioni ar hwylio?

Dilwyn: I mi, be sy'n dda am hwylio ydy bod lot o broblemau yn cael eu lluchio atoch chi, boed yn dywydd, rhywbeth yn torri, John isio bwyd, John yn sâl...

Y ffaith eich bod yn gorfod dygymod â'r problemau hynny a dod allan pen arall. Dyna dwi'n ei fwynhau am hwylio. Y teimlad o wynebu gwahanol bethau wrth fynd o A i B a'r pleser o gyrraedd pen y daith a'r teimlad o gyflawni rhywbeth.

John: Be dwi'n fwynhau fwy na dim ydy plotio cwrs a gofalu lle mae'r llanw ac yn y blaen.

Mae Dilwyn Morgan, nymbar wan, yn neud o ar ei femrwn, ei charts a phetha felna ond mi fydda i'n fwynhau ei wneud ar fy nghyfrifiadur.

Mae'r llonyddwch dwi'n gael allan ar y môr pan mae bob dim yn mynd yn iawn yn fendigedig a 'dach chi'n cael y cynnwrf o lanio mewn porthladd dieithr wedi gwneud 200 o filltiroedd a gweld arfordiroedd a gwledydd o ongl hollol wahanol.

Mae cyfres newydd o Codi Hwyl yn dechrau ar S4C nos Sul, 13 Mawrth am 20:30.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol