Apêl i adfer un o lwybrau'r Wyddfa

Cyhoeddwyd

Mae apêl newydd yn gobeithio codi arian er mwyn adfer un o'r prif lwybrau i gopa'r Wyddfa.

Gobaith apêl Adfer Ein Mynyddoedd yw codi dros £100,000 i atgyweirio Lwybr Watkin.

Oherwydd y miloedd o gerddwyr bob blwyddyn sy'n cerdded ar y llwybr, ynghyd â sgri ansefydlog, mae'n anodd dilyn y llwybr cywir at y copa, meddai trefnwyr yr ymgyrch.

O ganlyniad dros y blynyddoedd, mae darn o'r llwybr wedi erydu a chynefinoedd wedi eu dinistrio.

Dywedodd prif weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Emyr Williams: "Mae'r Wyddfa yn un o fynyddoedd mwyaf poblogaidd Prydain ac mae Llwybr Watkin yn un hanesyddol bwysig am mai hon, yn rhyfedd ddigon, oedd y llwybr cyhoeddus cyntaf i'w dynodi ym Mhrydain, gan agor cefn gwlad yn swyddogol i gerddwyr.

"Yn barhad o hynny rydym fel Awdurdod Parc Cenedlaethol yn awyddus i sicrhau fod cerdded ar lwybrau megis Llwybr Watkin, yn parhau i fod yn brofiad ysbrydoledig i ymwelwyr a thrigolion, ac y bydd cerddwyr yn dychwelyd yma, dro ar ôl tro.

"Ynghyd â chyfraniad gan y perchnogion tir, sef yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'n gwaith gyda Phartneriaeth yr Wyddfa, byddwn yn cyfrannu'n sylweddol at y gost o atgyweirio'r rhan benodol hwn o Lwybr Watkin.

"Yn anffodus oherwydd maint y gwaith sydd ei angen, heb gyfraniad ychwanegol gan yr ymgyrch Adfer Ein Mynyddoedd, fe fyddai bron yn amhosib cyflawni'r gwaith sy'n angenrheidiol ar un o fynyddoedd mwyaf poblogaidd Prydain."

Bydd yr ymgyrch Adfer Ein Mynyddoedd yn rhedeg o fis Mawrth tan fis Mai eleni.

Ffynhonnell y llun, CatersNews
Disgrifiad o’r llun,
Ymwelwyr yn aros eu tro i gyrraedd copa'r Wyddfa