Deepcut: Gwadu derbyn rhybuddion am absenoldeb milwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Teulu James

Mae'r milwr oedd yn gyfrifol am ddiogelwch ym marics Deepcut yn 1995 wedi gwrthod honiadau fod y warchodfa wedi derbyn nifer o rybuddion nad oedd y Preifat Cheryl James o Langollen wrth ei dyletswyddau ar fore ei marwolaeth.

Cafwyd hyd i gorff Cheryl James, 18 oed, ym mis Tachwedd 1995 gydag anaf i'w phen.

Dywedodd Neil Vousden, oedd yn is-gorporal gyda'r Heddlu Milwrol, wrth gwest i farwolaeth Preifat James ei fod wedi gyrru'r milwr i'r gât yr oedd hi i fod i'w oruchwylio am 07:00 ar Dachwedd 27.

Clywodd y cwest ei fod wedi dychwelyd ychydig wedi 08:15 ar ôl i swyddog ddweud wrtho nad oedd unrhyw un yn goruchwylio.

Dywedodd iddo ef ac is-gorporal arall ddod o hyd i gorff Preifat James yn ddiweddarach.

'Dim rhybuddion'

Ond yn ôl cyfreithiwr ar ran y teulu James, Alison Foster QC, roedd tystiolaeth bod sawl galwad ffôn i'r warchodfa cyn 08:15 yn dweud nad oedd unrhyw un yn gwarchod y gât.

Dywedodd hefyd bod dau neu dri o bobl wedi ymweld â'r warchodfa yn dweud yr un peth.

Dywedodd Mr Vousden ei fod yn y warchodfa ar ôl 07:20 a gwadodd eu bod wedi derbyn rhybuddion o'r fath cyn 08:15.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff Cheryl James ger ffordd yn arwain i farics Deepcut

Ychwanegodd ei fod yn "hynod annhebygol" fod galwadau o'r fath wedi eu derbyn gan y warchodfa heb ei fod o'n ymwybodol o'r peth.

Awgrymodd Ms Foster fod Mr Vousden yn ceisio "ymddangos yn fwy effeithiol" nag yr oedd mewn gwirionedd. Gwadodd Mr Vousden yr awgrym.

Gwadu dinistrio dogfennau

Dywedodd nad oedd yn gallu egluro pam na ddefnyddiodd radio i gysylltu â'r Preifat James yn hytrach na gyrru i'r gât am 08:15.

Gwadodd hefyd dystiolaeth fod Preifat James wedi cerdded i'r gât gyda ffrind y bore hynny, gan fynnu ei fod o wedi mynd a hi.

Gwadodd gyhuddiad ei fod o ynghlwm â dinistrio dogfennau am symudiadau Preifat James y bore hwnnw hefyd. Dylai'r dogfennau fod wedi eu cwblhau ond does neb wedi dod o hyd iddynt.

Yn y cwest gwreiddiol yn 1995, cafodd rheithfarn agored ei gofnodi.

Ond yn dilyn ymgyrch gan deulu'r milwr fe wnaeth y goruchel lys ddiddymu'r rheithfarn a gorchymyn ail gwest yn 2014

Roedd y Preifat James yn un o bedwar recriwt i farw yn y barics dros gyfnod o saith mlynedd.

Mae'r cwest yn parhau.