Disgwyl arwyddo Cytundeb Dinesig Caerdydd cyn y gyllideb

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl i 'Gytundeb Dinesig' Caerdydd, fydd gwerth £1.2 biliwn, gael ei arwyddo'n swyddogol yn ddiweddarach cyn i'r Canghellor gyhoeddi ei gyllideb ddydd Mercher.

Dyma brofi "uchelgais" Llywodraeth San Steffan ar gyfer rhanbarth y brifddinas, meddai George Osborne, ac mae disgwyl y bydd cryn sylw'n cael ei roi i'r amserlen.

Bydd Llywodraeth Cymru a'r Trysorlys yn cyfrannu £580 miliwn, gyda 10 o gynghorau'r de yn addo rhoi £120 miliwn at y cynllun.

Bydd cynrychiolwyr o'r ddwy lywodraeth yn ogystal â'r awdurdodau lleol yn bresennol yn y cyhoeddiad ar gyfer datblygiad economaidd yn y de ddwyrain.

Mae disgwyl i'r cytundeb alluogi bwrw 'mlaen gyda chynllun Metro de Cymru, sydd â'r nod o wella trafnidiaeth bws a rheilffordd yn y brifddinas a'r cymoedd.

Mae Cytundebau Dinesig yn gweld ardaloedd yn cael arian mawr i fuddsoddi, a rhaid i ddinasoedd wneud cais am y cyllid.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, bydd Caerdydd yn canolbwyntio ar "gysylltedd a chefnogaeth i fusnesau" gyda thrafnidiaeth i chwarae "rôl allweddol".

Mae disgwyl i boblogaeth Caerdydd gynyddu o dros chwarter yn ystod yr 20 mlynedd nesa', ar raddfa fydd ymhlith y cyflymaf yn y Deyrnas Unedig.