Beirniadu rheolau fisa mewn i Brydain sy'n 'annheg'

Cyhoeddwyd

Mae'r rheolau ynghylch dod â chymar o du allan i'r Undeb Ewropeaidd i'r Deyrnas Unedig yn annheg i weithwyr ar gyflogau isel, yn enwedig merched, meddai un AS o Gymru.

Daeth honiad Liz Saville Roberts, aelod Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, wrth wneud sylw ynghylch sefyllfa un o'i hetholwyr, Hailey Louise Aldirmaz o Bwllheli.

Fe briododd Mrs Aldirmaz ei gŵr, Hasan, yn Nhwrci bedair blynedd yn ôl i'r diwrnod.

Ond pan wnaeth Hasan Aldirmaz gais am Fisa Prydeinig i ymuno â'i wraig, cafodd ei wrthod.

Mae'r gyfraith yn dweud bod angen i ddinasyddion Prydeinig ennill mwy na £18,600 y flwyddyn i ddod a gŵr neu wraig o du allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl y Swyddfa Gartref, doedd yr achos hwn ddim yn cyrraedd gofynion ariannol y rheolau mewnfudo.

'Colli eu tad'

Mae Ms Saville Roberts yn bwriadu codi'r mater yn Nhŷ'r Cyffredin yn y dyfodol, ac mae Hailey Louise Aldirmaz, sy'n 26 oed, wedi dechrau deiseb yn galw ar David Cameron i'w helpu.

Yn ei barn hi, fe ddylai'r cyfyngiad fod yn £10,000 neu £12,000.

Ar hyn o bryd mae Mrs Aldirmaz yn hyfforddi i fod yn gymhorthydd dosbarth, a hyd yn oed os byddai'n cael gwaith llawn amser ni fyddai'n cyrraedd y £18,600 angenrheidiol.

Disgrifiad o’r llun,
Hailey Louise Aldirmaz gyda'i merch, Ella, chwech, a Thomas, pedair

Mae gan y cwpwl ddau o blant, Ella, sy'n chwech, a Thomas, sy'n bedair, ac mae'r ddau yn "colli eu tad", meddai Mrs Aldirmaz.

Dywedodd Liz Saville Roberts AC: "Cofiwch mai pobl sy'n gweithio yw'r rhain, pobl sy'n gweithio'n galed ond bod nhw ddim yn ennill digon o bres yn ôl y rheoliadau.

"Wrth gwrs, merched fel Hailey sy'n gwneud swyddi fel cymhorthydd dosbarth, nid merched yn unig ond merched yn bennaf sy'n gwneud y swyddi hynny. Mae'r rheiny yn swyddi pwysig ond mae'r rheoliadau yn mynd yn eu herbyn nhw.

"Felly, o be' wela i, er bod hyn yn effeithio ar ferched a dynion, i raddau mae'n camwahaniaethu yn erbyn merched yn benodol."

'Rheolau clir'

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref eu bod yn "croesawu'r rheiny sy'n dymuno dechrau bywyd yn y Deyrnas Unedig, i weithio'n galed ac i wneud cyfraniad".

Ond ni ddylai bywyd teuluol gael ei sefydlu ar "draul y trethdalwr", ychwanegodd.

"Dyna pam ry'n ni wedi sefydlu rheolau clir i ddinasyddion Prydeinig sy'n dod â'u cymar o du allan i'r UE i'r wlad, sy'n cynnwys trothwy lleiafswm cyflog, sy'n seiliedig ar gyngor gan bwyllgor sy'n cynghori ar allfudo.

"Mae'r polisi wedi ei gymeradwyo gan y Senedd ac wedi ei gefnogi gan y llysoedd. Cafodd cais Mr Aldirmaz ei wrthod gan nad oedd yn cyrraedd y gofynion ariannol o'r rheolau mewnfudo."