Bocsus halen: Cyngor yn 'cosbi cefn gwlad'?

Cyhoeddwyd

Mi fydd y dyletswydd dros ddarparu halen i focsys ar ffyrdd bach yng Ngwynedd yn cael ei drosglwyddo i'r cynghorau tref a'r cynghorau cymuned.

Yn ôl cyngor Gwynedd byddai trosglwyddo cost yr halen i'r cynghorau yn rhan o gynlluniau ehangach i arbed £9 miliwn i'r awdurdod.

Fe ddywedodd Gwynedd Jones o Gyngor Cymuned Bro Llanecil, Penllyn wrth raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru ei fod o'r farn mai "dyletswydd statudol ar y Cyngor Sir yw edrych ar ôl y ffyrdd."

Ond er y bydd Cyngor Gwynedd yn parhau i raeanu'r priffyrdd, maen nhw'n dweud bod angen edrych eto ar y bocsus halen cymunedol sy'n cael eu defnyddio ar ffyrdd gwledig.

Ychwanegodd y Cynghorydd Gwynedd Jones: "Os na fydd y ffyrdd yn cael eu graenu, cyfrifoldeb pwy fydd diogelwch i deithwyr?"

"Byddai canran mawr iawn o arian y Cyngor Cymuned yn cael ei lyncu o orfod darparu halen i'r bocsys, arian sydd ar hyn o bryd yn cael ei roi at sawl achos da."

Dadl y cynghorau tref a chymuned yw na fydd halen yn gallu cael ei ddarparu ar gyfer ffyrdd bach am nad oes arian ar gael i gynnal y ddarpariaeth.

'Cosbi cefn gwlad'

Ychwanegodd y Cynghorydd Dilwyn Lloyd o ardal Talysarn: "Cosbi cefn gwlad ydi hyn. Mi fydd y lonydd mawr yn iawn ond yr ardaloedd yng nghefn gwlad fydd yn dioddef."

Mewn datganiad yn ymateb i'r cwynion fe ddywedodd Cyngor Gwynedd: "Ym mis Tachwedd 2015, gyrrwyd llythyr i holl Gynghorau tref a chymuned yn eu hysbysu o'r ffaith na fydd Cyngor Gwynedd mewn sefyllfa i dalu'r gost flynyddol o lenwi biniau halen cymunedol o aeaf 2016-17 ymlaen.

"Mae rhai Cynghorau tref a chymuned wedi dangos diddordeb yn y cynllun gan ei fydd yn eu galluogi nhw i gynnal, a chael dewis os hoffent gynyddu'r nifer o finiau graean yn eu hardal."