Deddf newydd i gynnwys gwaharddiad ar e-sigaréts

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl y bydd deddf iechyd cyhoeddus, sy'n cynnwys gwahardd e-sigarennau o rai mannau cyhoeddus, yn cael ei chymeradwyo gan aelodau'r Cynulliad ddydd Mercher.

Mae'r ddeddf hefyd yn dweud y bydd angen trwyddedau ar y rhai sy'n gwneud tatŵs a bod cynghorau yn mabwysiadu strategaeth ar gyfer toiledau cyhoeddus.

Fe fydd yn rhaid i'r Llywodraeth sicrhau cefnogaeth gan un AC o'r gwrthbleidiau er mwyn sicrhau mwyafrif yn y senedd.

Pe bai hynny'n digwydd mae disgwyl i nifer o'r mesurau newydd ddod i rym dros y ddwy flynedd nesaf.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru Mark Drakeford: "Bydd y Bil yn ein helpu i ymateb i nifer o fygythiadau i iechyd y cyhoedd yng Nghymru, gan gynnwys y risg o wneud ysmygu'n beth normal eto i genhedlaeth o blant a phobl ifanc sydd wedi tyfu lan mewn amgylcheddau sydd, i raddau helaeth, yn ddi-fwg."

"Nid yw'r Bil yn atal pobl rhag defnyddio e-sigaréts i'w helpu i roi'r gorau i ysmygu os ydynt yn meddwl y byddan nhw'n eu helpu. Ble bynnag y cewch chi ysmygu sigarét, byddwch yn gallu defnyddio e-sigarét."

Mae'r gwaharddiad ar e-sigarennau ar gyfer llefydd lle mae'n debygol y bydd plant yn bresennol, ac mae disgwyl iddo ddod i rym erbyn gwanwyn 2017.

Mae'r mesur hefyd yn gwahardd smocio mewn parciau chwarae, ac ar dir ysgolion ac ysbytai.

Ond mae'r gwaharddiad dadleuol ar e-sigarennau yn fwy cyfyng na'r cynnig gwreiddiol - sef pob llecyn cyhoeddus caeëdig.

Fe fyddai sicrhau cefnogaeth un o'r aelodau hyn yn ddigon i sicrhau mwyafrif i'r llywodraeth yn y bleidlais.