BBC Cymru Fyw

Oedden nhw'n ddyddiau da?

Published

Mae Cofio ar BBC Radio Cymru yn 10 oed y Pasg hwn, Faint o'r digwyddiadau yma o'r gorffennol 'dych chi'n eu cofio?

Os ydych chi'n darllen hwn ar ap Cymru Fyw, pwyswch yma i wneud y cwis.

Pen-blwydd Hapus Cofio, BBC Radio Cymru, Dydd Sadwrn, 26 Mawrth, 09:00