Mwy o bobl mewn gwaith nag erioed o'r blaen

Cyhoeddwyd

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod nifer y bobl sydd mewn cyflogaeth yng Nghymru yn uwch nag erioed o'r blaen.

Roedd 1,400,000 o bobl mewn gwaith yn y tri mis hyd at fis Ionawr - ffigwr sy'n gynnydd o 51,000 ers yr un chwarter y llynedd.

Roedd diweithdra hefyd i lawr 8,000 yn yr un cyfnod i 79,000 - cyfradd o 5.2%, o'i gymharu â 5.1% ar gyfer y DU gyfan.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, fod y Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi dangos fod economi Cymru yn "mynd o nerth i nerth".

Dywedodd Gweinidog Cyflogaeth y DU, Priti Patel AS: "Dyma nifer uchaf erioed o bobl mewn gwaith yng Nghymru, mae dros 1.4 miliwn o bobl - gyda 50,000 yn fwy na'r flwyddyn ddiwethaf.

"Gyda diweithdra nawr ar 5.1 % - hanner cyfartaledd yr Eurozone - mae'n amlwg ein bod yn cyflawni ein haddewid i gefnogi pobl i fynd ymlaen mewn bywyd, ac yn creu mwy o sicrwydd economaidd i bawb."

Yn ôl llefarydd Plaid Cymru ar yr economi, Rhun ap Iorwerth, "Mae`r gostyngiad mewn diweithdra i`w groesawi, ond mae angen ystyried safon y swyddi hefyd nid yn unig y rhifau.

"Mae cyfartaledd cyflog yng Nghymru tua £100 yr wythnos yn llai na`r cyfartaledd yn y DU, ac mae hyn yn arwydd o broblemau dwfn yn yr economi."

Dywedodd cadeirydd polisi Ffederasiwn Busnesau Bach yng Nghymru Janet Jones: "Mae'n dda gweld bod y gyfradd diweithdra yng Nghymru wedi symud yn nes at gyfartaledd y DU, ond yn sicr nid oes lle i fod yn hunanfodlon."