Disgwyl cyhoeddi adolygiad Macur i gam-drin plant

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd y Fonesig Ustus Macur gymryd tystiolaeth yn 2013

Mae disgwyl i adolygiad Y Fonesig Ustus Macur i'r ymchwiliad i achosion o gam-drin hanesyddol mewn cartrefi plant yn y gogledd gael ei gyhoeddi'n ddiweddarach.

Cafodd yr adolygiad ei gomisiynu er mwyn gweld a oedd Ymchwiliad Waterhouse - gafodd ei gyhoeddi yn 2000 - wedi methu ag ystyried honiadau rhai plant.

Roedd yr ymchwiliad hwnnw'n canolbwyntio ar gamdriniaeth plant mewn cartrefi gofal yn y gogledd rhwng 1974 ac 1996.

Mae disgwyl i Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, wneud datganiad yn Nhŷ'r Cyffredin yn ddiweddarach.