Euog o herwgipio dyn o'r canolbarth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Freefoto

Yn Llys y Goron Caernarfon, mae dyn 37 oed wedi ei gael yn euog o herwgipio dyn o'r canolbarth.

Roedd Nathan Parry, o Ellesmere Port, wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn, oedd hefyd yn cynnwys cadw dyn yn gaeth a blacmel.

Clywodd y llys fod heddlu ffug wedi mynd i gartre'r dyn 33 oed yn ardal y Trallwng, rhoi cyffion amdano cyn mynd ag e i ffwrdd mewn car Audi oedd wedi ei ddwyn, ac oedd â goleuadau glas yn fflachio.

Yn y pendraw, talodd mam y dyn £11,000 i'r troseddwr cyn i'w mab gael ei ryddhau.

Cymrodd y rheithgor wyth awr cyn dod i ddyfarniad fod Nathan Parry yn euog. Mae e wedi ei gadw'n y ddalfa.

Cafwyd Natalie Goode, 33 oed o Gaer, yn ddieuog o herwgipio a chadw rhywun yn gaeth, ond fe'i cafwyd hi'n euog o flacmel.

Bydd y ddau'n cael eu dedfrydu'n ddiweddarach, ynghyd a dau ddyn arall oedd eisoes wedi cyfaddef eu rhan nhw yn y drosedd ym mis Medi'r llynedd.