Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent i roi gorau i'w swydd

  • Cyhoeddwyd
Ian Johnstone

Fydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Ian Johnston, ddim yn sefyll yn yr etholiad fis Mai i geisio cael ei ailethol i'r swydd.

Mae disgwyl i Mr Johnston gyhoeddi ei benderfyniad yn ffurfiol mewn cyfarfod o banel Heddlu a Throsedd Gwent ym Mrynbiga ddydd Gwener.

Mae wedi disgrifio'i gyfnod yn y swydd fel "amser heriol ond boddhaol iawn" a'i fod yn teimlo ei fod "wedi cyflawni popeth roeddwn i'n bwriadu ei wneud".

Cafodd Mr Johnson ei ethol yn gomisiynydd cynta'r rhanbarth ym mis Tachwedd 2012.

Fe fu'n swyddog gyda Heddlu Gwent am 33 o flynyddoedd cyn symud ymlaen i fod yn ddirprwy lywydd ac yna'n llywydd ar Cymdeithas Uwch-arolygwyr yr Heddlu.

'Newid effeithiol'

"Mae hi wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd mawr i gael gwasanaethu pobl Gwent fel comisiynydd ac mae'r penderfyniad i beidio â sefyll eto wedi bod yn un anodd i mi," meddai.

"Dyw rhai pobl yn dal ddim yn cytuno a'r rôl, ond rwy'n credu fod Comisiynwyr Heddlu a Throsedd wedi dod â gwaith yr heddlu i'r amlwg a gwneud y gwasanaeth yn fwy atebol, ac wedi ei galluogi i bethau ddigwydd yn fwy effeithiol ar lefel leol."

Wythnos diwetha, cyhoeddodd Comisiynydd Heddlu a throsedd y Gogledd, Winston Roddick, na fydd e'n sefyll y tro nesaf.

Mae Comisiynwyr Heddlu Dyfed Powys a Heddlu'r De, Christopher Salmon ac Alun Michael ill dau'n gobeithio cael eu hailethol ar 5 Mai.