Rhodd o £1,000 i weithwyr Admiral

  • Cyhoeddwyd
Admiral
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Henry Englehardt yn ymddeol

Fe fydd gweithwyr cwmni yswiriant yng Nghaerdydd yn cael rhodd ariannol gan eu pennaeth fel anrheg ar ei ymddeoliad.

Dywedodd Henry Englelhardt a'i wraig, Diane, wrth staff ym mhencadlys Admiral y bydd gweithwyr sydd wedi bod gyda'r cwmni'n llawn amser am o leia flwyddyn yn cael £1,000 yr un, a gweithwyr eraill yn cael £500.

Mae dros 8,000 o bobl yn gweithio i Admiral trwy Brydain. Mae'r anrheg yn debygol o gostio £7m i Mr Englehardt.

Dywedodd: "Mae'r rhodd hwn yn gydnabyddiaeth o waith caled a'r ysbryd tîm sydd wedi bod yn sail i lwyddiant Admiral wrth i ni dyfu o fod yn gwmni oedd yn werth dim byd i fod yn werth £5bn heddiw."