Parhau i gynnig cyffur canser y pancreas Abraxane

Cyhoeddwyd

Mae'r Gwinidog Iechyd wedi penderfynu y bydd y cyffur ar gyfer canser y pancreas yn parhau i fod ar gael yng Nghymru, er y penderfyniad gan y corff meddygol, NICE i beidio ag argymell ei ddefnyddio yn gwasanaeth iechyd.

Dywedodd Mark Drakeford fod "angen clinigol clir a photensial i'r cyffur Abraxane gael effaith gadarnhaol ar boblogaeth o tua 400 i 500 o gleifion yng Nghymru".

Ychwanegodd fod Llywodraeth Cymru wedi dod i gytundeb â gwneuthurwr Abraxane, sef Celgene, i sicrhau bod cleifion o Gymru'n gallu parhau i gael y cyffur.

Ym mis Medi 2014, fe wnaeth Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Gymru - AWMSG - argymell Abraxane ar gyfer trin canser y pancreas.

Ers hynny, mae NICE - Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal - wedi bod yn gwerthuso Abraxane, gan benderfynu peidio ag argymell ei ddefnyddio yn y GIG yng Nghymru na Lloegr ym mis Hydref 2015.

Ond mae Abraxane wedi bod ar gael yng Nghymru, yn unol ag argymhelliad AWMSG, a hynny fel mesur dros dro.

Dywed y gwneuthurwr eu bod yn awyddus i gyflwyno data newydd i NICE, ac maent yn bwriadu gofyn am ailwerthusiad o fewn y ddwy flynedd nesaf.

Dywedodd Mark Drakeford AC: "Rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi pennu manylion terfynol cytundeb mynediad â Celgene er mwyn i Abraxane barhau i fod ar gael i gleifion o Gymru sydd â chanser y pancreas.

"Mae'r cytundeb hwn yn cydnabod bod y dewisiadau presennol ar gyfer triniaeth yn gyfyngedig a bod y prognosis i gleifion yn aml yn wael."