Cadeirydd newydd Cyngor y Celfyddydau

  • Cyhoeddwyd
dr phil georgeFfynhonnell y llun, BAFTA Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Dr Phil George

Mae Dr Phil George wedi ei benodi yn Gadeirydd newydd ar Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dr George yw cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr creadigol y cwmni cynhyrchu teledu, Green Bay Media chadeirydd National Theatre Wales.

Fel Cadeirydd, bydd Dr George yn gyfrifol am reoli cyfeiriad Cyngor Celfyddydau Cymru, a chefnogi blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector.

Dywedodd Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates: "Mae hwn yn gyfnod o newid sylweddol i'r Cyngor, ac fel pob corff cyhoeddus, mae'n wynebu her yn ei chyllidebau, a'r angen i flaenoriaethu adnoddau.

"Rwy'n hyderus y bydd profiad ac ymrwymiad Dr George yn sicrhau bod Cyngor y Celfyddydau yn parhau i feithrin sector celfyddydol o ansawdd uchel yng Nghymru."

Bydd tymor Dr Phil George yn dechrau ar 1 Ebrill 2016, ac yn para am dair blynedd.

Mae'n olynu yr Athro Dai Smith sydd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd parhaol Cyngor Celfyddydau Cymru am y naw mlynedd diwethaf.

Mae'n olynu'r Athro Dai Smith sydd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd parhaol Cyngor Celfyddydau Cymru am y naw mlynedd diwethaf.

Dywedodd Dr George: "Mae'n anrhydedd i gael y cyfle hwn i wasanaethu'r celfyddydau yng Nghymru, rwyf hefyd yn awyddus i fynegi fy ngwerthfawrogiad dwfn am arweinyddiaeth a chyflawniadau Dai Smith fel cadeirydd."