Cadeirydd newydd Cyngor y Celfyddydau

dr phil george Image copyright BAFTA Cymru
Image caption Dr Phil George

Mae Dr Phil George wedi ei benodi yn Gadeirydd newydd ar Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dr George yw cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr creadigol y cwmni cynhyrchu teledu, Green Bay Media chadeirydd National Theatre Wales.

Fel Cadeirydd, bydd Dr George yn gyfrifol am reoli cyfeiriad Cyngor Celfyddydau Cymru, a chefnogi blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector.

Dywedodd Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates: "Mae hwn yn gyfnod o newid sylweddol i'r Cyngor, ac fel pob corff cyhoeddus, mae'n wynebu her yn ei chyllidebau, a'r angen i flaenoriaethu adnoddau.

"Rwy'n hyderus y bydd profiad ac ymrwymiad Dr George yn sicrhau bod Cyngor y Celfyddydau yn parhau i feithrin sector celfyddydol o ansawdd uchel yng Nghymru."

Bydd tymor Dr Phil George yn dechrau ar 1 Ebrill 2016, ac yn para am dair blynedd.

Mae'n olynu yr Athro Dai Smith sydd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd parhaol Cyngor Celfyddydau Cymru am y naw mlynedd diwethaf.

Mae'n olynu'r Athro Dai Smith sydd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd parhaol Cyngor Celfyddydau Cymru am y naw mlynedd diwethaf.

Dywedodd Dr George: "Mae'n anrhydedd i gael y cyfle hwn i wasanaethu'r celfyddydau yng Nghymru, rwyf hefyd yn awyddus i fynegi fy ngwerthfawrogiad dwfn am arweinyddiaeth a chyflawniadau Dai Smith fel cadeirydd."