Cyflwyno Tocynnau Oyster yng Nghymru?

  • Cyhoeddwyd
teithio

Mae angen system "tocynnau clyfar" ar gyfer trafnidiaeth ledled Cymru erbyn 2018, medd grŵp o ACau.

Mae'r Pwyllgor Menter a Busnes wedi galw am docynnau integredig ar gyfer bysiau, rheilffyrdd a gwasanaethau metro - system debyg i'r Cardiau Oyster yn Llundain.

Mae'r pwyllgor hefyd yn galw am greu comisiynydd traffig ar gyfer Cymru.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, William Graham AC: "Bysiau yw'r math mwyaf poblogaidd o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, ac eto mae'r diwydiant yn wynebu dyfodol ansicr.

"Mae angen uchelgais - a dyna pam rydym yn argymell gosod terfyn amser o 2018 ar gyfer system docynnau integredig ledled Cymru, fel y math sydd eisoes ar gael yn Llundain gardiau banc a ffonau clyfar yn gyffredin.

"Mae'r dechnolegol yn bosibl ac mae teithwyr am ei gael."