Y Prif Swyddog Meddygol, Dr Ruth Hussey, yn ymddeol

Cyhoeddwyd

Mae'r Prif Weinidog a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi rhoi teyrnged i'r Prif Swyddog Meddygol, Dr Ruth Hussey, sydd ar fin ymddeol.

Mae Dr Hussey wedi bod wrth y llyw am bron i bedair blynedd, gan ddarparu cyngor annibynnol ar ofal iechyd i lywodraeth Cymru.

Yr haf diwethaf, derbyniodd Dr Hussey radd er anrhydedd gan Brifysgol Abertawe am ei chyfraniad i wella iechyd yng Nghymru a chafodd gydnabyddiaeth yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd am ei chyfraniad i wasanaethau cyhoeddus.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Mae Dr Hussey ar dân dros wella iechyd a gofal iechyd, ac yn ystod ei chyfnod yn y swydd mae iechyd pobl Cymru wedi parhau i wella.

"Mae wedi gweithio i drechu anghydraddoldebau iechyd a thrawsnewid gofal sylfaenol. Hoffwn ddiolch iddi am ei gwaith diflino ym meysydd iechyd y cyhoedd, ac ansawdd a diogelwch gofal iechyd."

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford AC: "Dr Hussey oedd yn gyfrifol am arwain yr ymateb i'r achos mwyaf o'r frech goch ers cyflwyno brechlyn MMR, gan wella'r cyfraddau brechu ledled Cymru.

"Mae wedi arwain y gwaith o ddatblygu'r agenda gofal iechyd darbodus yng Nghymru, sy'n newid y ffordd rydyn ni'n cynllunio a darparu gofal.

Dywedodd Dr Hussey ei bod yn "fraint cael gweithio gyda llawer o bobl ymroddgar"

Bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud am olynnydd Dr Hussey cyn hir.