Athro llanw: Gwadu torri cod ymddygiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Parchedig Howard Porter

Mae ficer sydd wedi bod yn gweithio fel athro llanw yn wynebu cael ei wahardd ar ôl ceisio disgyblu disgybl afreolus yng Nghaerdydd.

Honnir bod y Parch Howard Porter, 59, wedi gafael mewn plentyn naw oed mewn modd rhy arw dan ei en, a chodi ei ben wrth iddo orwedd ar ddesg.

Mae o'n gwadu'r cyhuddiad.

Clywodd gwrandawiad fod y plant eraill yn y dosbarth "wedi cael ofn" yn dilyn y digwyddiad.

Honiadau

Dywedodd y ficer fod y bachgen, sydd ym mlwyddyn 5, wedi bod yn anghwrtais ac yn heriol.

Roedd y Parch Howard Porter, cyn ficer ym Mhenparcau, Aberystwyth, wedi dweud wrth y bachgen i godi ei ben oddi ar y ddesg. Gwrthododd y bachgen.

Wrth gyflwyno'r achos yn erbyn Y Parch Porter dywedodd Cadi Dewi: "Fe wnaeth y bachgen sylw o ryw fath a pharhau i orwedd ei ben ar y ddesg.

"Honnir bod Mr Porter wedi rhoi ei law dan ên y bachgen a chodi ei ben mewn ffordd garw."

Roedd hyn, meddai, yn groes i gôd ymddygiad o ran "diogelwch disgyblion oedd yn ei ofal".

Gwadu ymddygiad annerbyniol

Fe wnaeth y bachgen gwyno i brifathrawes Ysgol Pen y Bryn, Llanrhymni. Dywedodd pedwar o ddisgyblion eraill eu bod yn dyst i stori'r bachgen.

Mae'r Parchedig Porter yn gwadu'r cyhuddiad ei fod wedi ymddwyn mewn modd annerbyniol o ran ymddygiad proffesiynol.

Dywedodd iddo roi dau fys dan en y bachgen, gan godi ei ben mewn modd gofalus.

Yn ôl swyddog ei undeb NASUWT, Colin Atkins: "Roedd Mr Porter am geisio cael sylw'r bachgen drwy gael cysylltiad â'i lygaid er mwyn rhoi cyfarwyddiadau iddo i beidio amharu y wers, ac fe wnaeth o roi dau fys o dan ei en er mwyn gwneud hynny."

Cafodd yr athro ei wahardd o'i swydd fel athro llanw gan Apollo Teaching Services ar ôl y digwyddiad.

Mae'r gwrandawiad yng Nghaerdydd yn parhau.