Trafnidiaeth: Tro pedol gan gyngor Rhondda Cynon Taf

  • Cyhoeddwyd
RCT
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Rhondda Cynon Taf

Mae Cyngor sir wedi penderfynu oedi cyn cyflwyno ffioedd trafnidiaeth ar ddisgyblion o fis Medi Eleni.

Fe fyddai'r polisi newydd wedi effeithio ar 93% o ddisgyblion cynradd Rhondda Cynon Taf sy'n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ond yr wythnos hon, mae'r cyngor wedi tynnu'r cynlluniau yn ôl.

Dywedodd Einir Sion, prif weithredwraig Menter Iaith Rhondda Cynon Taf: "Mae yna ymateb o ryddhad. Roeddwn yn bryderus iawn ar un adeg gan ein bod yn clywed straeon am deuluoedd am dynnu eu plant allan o addysg cyfrwng Cymraeg am nad oeddynt yn gallu fforddio'r costau o'u hanfon i'r ysgol o'u dewis nhw."

Yn wreiddiol roedd y cyngor, oedd yn chwilio am arbedion o £20 miliwn erbyn 2017, yn dweud y byddai codi ffi trafnidiaeth yn cyfrannu £1 miliwn i'w coffrau.

Ond nawr dywed y cyngor fod mesurau effeithiolrwydd wedi dod o hyd i arbedion eraill.

Dywedodd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Oherwydd y ffordd yma o fynd ati - a'r pwyslais ar wireddu arbedion trwy effeithlonrwydd mewn meysydd megis uwch reolwyr, caffael, digideiddio a gostwng nifer y swyddfeydd ac adeiladau, ac nid trwy wasanaethau rheng-flaen - rwy o'r farn nad oes angen mwyach i weithredu'r penderfyniad yma.

"Bydd y Cyngor, nawr, yn cysylltu â rhieni a gwarcheidwaid a allai fod wedi cael eu heffeithio yn sgìl y newidiadau yma i roi gwybod iddyn nhw na fydd y trefniadau presennol yn newid".