Cwest Deepcut: Tystiolaeth cyn-gariad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff Cheryl James gydag anaf bwled i'w phen

Mae cwest wedi clywed bod milwr ifanc o Langollen fu farw ym marics Deepcut, Surrey, wedi gwahanu oddi wrth ei chariad ac yn gweld milwr arall.

Ddydd Gwener fe glywodd y cwest dystiolaeth ei chyn gariad Simeon Carr-Mins.

Cafwyd hyd i gorff Cheryl James gydag anaf bwled i'w phen ar 27 Tachwedd 1995.

Roedd Mr Carr-Mins wedi bod mewn perthynas gyda Cheryl James am ddau fis cyn iddi farw, ond roedden nhw wedi gwahanu.

Clywodd y cwest ei fod o a Preifat James wedi trafod priodi ac wedi cynllunio i fynd i gyfarfod ei rhieni hi.

Ond ar 25 Tachwedd roedd wedi gofyn iddi hi os oedd hi'n gweld rhywun arall, ac yn ddiweddarach y noson honno fe'i gwelodd hi gyda dyn arall.

Gofynnwyd i Mr Carr-Mins a oedd eu sgwrs ar 25 Tachwedd yn un tanbaid.

Atebodd: "Taer efallai ond doedden ni ddim yn gweiddi. Doeddwn i ddim yn gas, dim ond wedi fy siomi."

Yn nes ymlaen fe ddaeth Mr Carr-Mins o hyd iddi hi gyda dyn arall, Preifat Paul Wilkinson, ar wely mewn adeilad arall, ond ar y noson ganlynol fe gafodd y ddau rhyw gyda'i gilydd eto ar ôl parti lle'r oedd Mr Wilkinson hefyd yn bresennol.

Aeth â hi yn ôl i'w barics hi cyn mynd adre ei hun, a gofynnodd hi iddo ymweld â hi eto y diwrnod canlynol. Y bore wedyn cafodd Mr Carr-Mins alwad ffôn i ddweud bod Cheryl James wedi marw.

Dywedodd wrth yr heddlu nad oedd hi erioed wedi awgrymu y gallai ladd ei hun.

Mae'r cwest yn parhau.