Canolfan syrffio'n ailagor

  • Cyhoeddwyd
Surf Snowdonia

Mae canolfan syrffio yn Nolgarrog, Sir Conwy, yn ailagor y penwythnos hwn, ychydig fisoedd wedi iddi orfod cau'n fuan am y gaeaf oherwydd problemau technegol.

Pan wnaeth Surf Snowdonia gau wyth wythnos yn gynt na'r disgwyl fis Hydref y llynedd, fe gollodd 60 o weithwyr tymhorol eu gwaith, ynghyd ag wyth aelod parhaol o staff.

Dywedodd y cwmni eu bod wedi gwario £1m ar welliannau dros y gaeaf.

Fe ychwanegon nhw eu bod wedi cyflogi 72 aelod o staff a bod 34 o'r rheiny wedi gweithio i'r cwmni yn 2015.

Mae llawer o'r buddsoddiad newydd wedi cael ei wario ar fecanwaith y moduron sy'n gyrru'r lagŵn 300 metr sy'n creu tonnau.

Dywedodd Andy Ainscough, rheolwr-gyfarwyddwr Surf Snowdonia Adventure Parc: "Y peth pwysicaf roedden ni eisiau ei gywiro dros y gaeaf oedd dibynadwyedd ein peiriant creu tonnau, ac rydym ni'n ffyddiog ein bod ni wedi gwneud hynny.

"Fe gafodd y chwe wythnos diwethaf eu clustnodi ar gyfer profi'r moduron ac edrych ar ba mor wydn ydyn nhw o dan bwysau.

"Rydym ni'n hapus iawn gyda'u perfformiad ac mae'n wych ein bod ni'n gallu dechrau'r tymor newydd gyda chymaint o hyder."

Ymysg y gwaith arall gafodd ei gyflawni dros y gaeaf mae llwybr rhwystrau newydd a gwelliannau i lety a chyfleusterau arlwyo.