Trafod newid dalgylch ysgolion yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
pencaeFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae adroddiad yn cyd-fynd â chynnig Cyngor Caerdydd i newid dalgylch Ysgol Pencae

Bydd cabinet Cyngor Caerdydd yn cyfarfod ddydd Llun i drafod adroddiad ar ddiwygio dalgylch ysgolion yn y brifddinas.

Mae cynlluniau i newid dalgylch Ysgol Gynradd Pencae yn ardal Llandaf yn derbyn cefnogaeth yr arolwg, ond mae'n gwrthod cynigion y cyngor i newid dalgylch ysgolion cyfrwng Saesneg yn Nhreganna.

Pe bai'r cyngor yn cymeradwyo'r argymhellion, byddai plant Ysgol Pencae yn mynd i Ysgol Gyfun Glantaf am eu haddysg uwchradd.

Ar hyn o bryd, mae disgyblion yr ysgol gynradd honno'n mynd i Ysgol Gyfun Plasmawr.

Mae'r cyngor yn dweud eu bod yn rhagweld y bydd mwy o alw nag o lefydd i ddisgyblion ym Mhlasmawr o Fedi 2017 ymlaen, tra y bydd 'na leoedd gwag yng Nghlantaf yn yr un cyfnod.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Byddai dalgylch Ysgol Gyfun Glantaf yn ehangu o dan gynlluniau'r cyngor

Mae'r adroddiad yn awgrymu pedio gweithredu'r cynlluniau i newid dalgylch ysgolion cyfrwng Saesneg yn Nhreganna.

Byddai'r newidiadau wedi effeithio ysgolion uwchradd Cantonian a Fitzalan ac ysgolion cynradd Kitchener, Lansdowne, Radnor a Severn.

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Merry, sy'n gyfrifol am addysg ar gabinet Cyngor Caerdydd:

"Rwy'n cydnabod bod canfyddiadau'r ymgynghoriad yn gefnogol o newidiadau i ddalgylchoedd ysgolion Cymraeg ardal Llandaf. Bydd hyn yn galluogi'r cyngor i fwrw ymlaen â chynlluniau i baru'r cyflenwad â'r galw am addysg Gymraeg yn yr ardal.

"Ystyriwn opsiynau pellach ar gyfer addysg Saesneg yn ardal Treganna, gan wneud defnydd llawn o'r llefydd ysgol sydd ar gael a bodloni'r lefel newidiol o alw yn yr ardal. Ni all Fitzalan ateb y galw am leoedd, ond lai na thair milltir i ffwrdd, mae gan Cantonian lefydd gwag.

"Bydd swyddogion yn adolygu ysgolion uwchradd yr ardal, i baru'r galw a'r cyflenwad yn well a sicrhau safonau addysgol uchel cyson."