BBC Cymru Fyw

Blog Charlo: Cam i'r cyfeiriad cywir

gan Gareth Charles
Gohebydd Rygbi BBC Cymru

Published
image copyrightGetty Images

Gyda Lloegr eisoes wedi'u coroni'n bencampwyr doedd 'na ddim "Super Saturday" fel llynedd, ond fe drodd e mas yn Sadwrn Sbesial gyda Chymru unwaith eto'n arwain y ffordd.

Record o sgôr yn erbyn yr Eidal i orffen y Chwe Gwlad yn ail ar sodlau'r Saeson a sicrhau bod yr Eidalwyr druan yn gorffen ar waelod y domen am yr unfed tro ar ddeg mewn un ymgais ar bymtheg.

Roedd galw mawr wedi bod ar i Gymru ychwanegu at eu gêm a chwarae rygbi mwy agored gyda mwy o dempo, a gyda Chymru'n edrych i ledu ac ymosod o'r cychwyn cynta' a sgori naw cais yn y pen draw, roedd y rhan fwyaf o'r beirniaid wedi'u tawelu.

Ie, yr Eidal odd y gwrthwynebwyr, a hynny heb saith neu wyth o'u prif chwaraewyr. Ond dyna'r cyfle perffaith i geisio perffeithio'r steil newydd.

Roedd hi'n wallus yn ystod yr hanner cynta' - fel oedd hi yn Nulyn yn y gêm gyntaf - a hynny am fod Cymru wedi dod yn gyfarwydd a chwarae gêm unffurf, yn mynd i'r un cyfeiriad dro ar ôl tro, a defnyddio maint Jamie Roberts i groesi'r llinell fantais. Ond dyw hynny byth yn mynd i fod yn ddigon i guro'r goreuon.

Seland Newydd yw'r rheiny, a nhw yw gwrthwynebwyr nesa' Cymru. Nhw sydd wedi gosod y safon ac er bod Cymru ymhell tu ôl maen nhw wedi cymryd cam i'r cyfeiriad cywir, ac erbyn yr ail hanner roedd safon y trafod wedi gwella a Chymru'n edrych yn fwy cyfforddus ar y bêl gyda chais hyd y cae Jonathan Davies yn berl.

Dyfodol yn addawol

Hanner siomedig yn erbyn Iwerddon, hanner anesboniadwy o ofnadwy yn Twickenham, ond dim ond colli un o bump - sy' ddim yn rhy ffôl. Ond mae dal teimlad y gellid fod wedi cyflawni mwy.

Gobeithio bydd y chwaraewyr yn gallu parhau i ddatblygu a meithrin y sgiliau gyda'u clybiau a'u rhanbarthau yn y dyfodol agos.

Mae'r dyfodol bellach yn edrych yn addawol oherwydd rygbi agored, cyflym, cywir - heb anghofio'r elfennau corfforol na'r agweddau tynn - oedd yn nodweddiadol o lwyddiant ysgubol tîm dan-20 Cymru sicrhaodd Gamp Lawn gynta' erioed.

Llongyfarchiadau mwya' gwresog iddyn nhw a dymuniadau gorau ym Mhencampwriaeth y Byd ym Manceinion yn yr haf.

Ewch yma i edrych yn ôl ar holl gyffro'r Chwe Gwlad gyda Cymru Fyw.