Blog Charlo: Cam i'r cyfeiriad cywir

gan Gareth Charles
Gohebydd Rygbi BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Gyda Lloegr eisoes wedi'u coroni'n bencampwyr doedd 'na ddim "Super Saturday" fel llynedd, ond fe drodd e mas yn Sadwrn Sbesial gyda Chymru unwaith eto'n arwain y ffordd.

Record o sgôr yn erbyn yr Eidal i orffen y Chwe Gwlad yn ail ar sodlau'r Saeson a sicrhau bod yr Eidalwyr druan yn gorffen ar waelod y domen am yr unfed tro ar ddeg mewn un ymgais ar bymtheg.

Roedd galw mawr wedi bod ar i Gymru ychwanegu at eu gêm a chwarae rygbi mwy agored gyda mwy o dempo, a gyda Chymru'n edrych i ledu ac ymosod o'r cychwyn cynta' a sgori naw cais yn y pen draw, roedd y rhan fwyaf o'r beirniaid wedi'u tawelu.

Ie, yr Eidal odd y gwrthwynebwyr, a hynny heb saith neu wyth o'u prif chwaraewyr. Ond dyna'r cyfle perffaith i geisio perffeithio'r steil newydd.

Roedd hi'n wallus yn ystod yr hanner cynta' - fel oedd hi yn Nulyn yn y gêm gyntaf - a hynny am fod Cymru wedi dod yn gyfarwydd a chwarae gêm unffurf, yn mynd i'r un cyfeiriad dro ar ôl tro, a defnyddio maint Jamie Roberts i groesi'r llinell fantais. Ond dyw hynny byth yn mynd i fod yn ddigon i guro'r goreuon.

Seland Newydd yw'r rheiny, a nhw yw gwrthwynebwyr nesa' Cymru. Nhw sydd wedi gosod y safon ac er bod Cymru ymhell tu ôl maen nhw wedi cymryd cam i'r cyfeiriad cywir, ac erbyn yr ail hanner roedd safon y trafod wedi gwella a Chymru'n edrych yn fwy cyfforddus ar y bêl gyda chais hyd y cae Jonathan Davies yn berl.

Dyfodol yn addawol

Hanner siomedig yn erbyn Iwerddon, hanner anesboniadwy o ofnadwy yn Twickenham, ond dim ond colli un o bump - sy' ddim yn rhy ffôl. Ond mae dal teimlad y gellid fod wedi cyflawni mwy.

Gobeithio bydd y chwaraewyr yn gallu parhau i ddatblygu a meithrin y sgiliau gyda'u clybiau a'u rhanbarthau yn y dyfodol agos.

Mae'r dyfodol bellach yn edrych yn addawol oherwydd rygbi agored, cyflym, cywir - heb anghofio'r elfennau corfforol na'r agweddau tynn - oedd yn nodweddiadol o lwyddiant ysgubol tîm dan-20 Cymru sicrhaodd Gamp Lawn gynta' erioed.

Llongyfarchiadau mwya' gwresog iddyn nhw a dymuniadau gorau ym Mhencampwriaeth y Byd ym Manceinion yn yr haf.