Y Blaid Werdd yn addo 'ysgwyd' y Senedd ym Mae Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
alice
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n amser herio'r "llywodraeth fflat" yng Nghymru, meddai Alice Hooker-Stroud

Mae Plaid Werdd Cymru am roi "chwistrelliad newydd o egni" i'r Senedd gan addo peidio gwneud rhagor o doriadau i wasanaethau cyhoeddus.

Dywedodd yr arweinydd bod angen "newid go iawn" ym Mae Caerdydd wrth lansio ymgyrch y blaid yn Aberystwyth ar gyfer etholiadau'r Cynulliad fis Mai.

Mae Alice Hooker-Stroud hefyd yn dweud bod y blaid wedi cael "effaith bositif" mewn cynghorau, Seneddau a Chynulliadau ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae prif bolisïau'r Blaid Werdd yn cynnwys:

  • Amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen
  • Cynhyrchu egni, incwm a swyddi drwy ddulliau adnewyddadwy
  • Rhoi diwedd ar gau ysgolion
  • Dim ffioedd dysgu i fyfyrwyr Cymreig sy'n astudio yng Nghymru
  • Adeiladu 12,000 o dai newydd pob blwyddyn i safonau carbon-niwtral
  • Cynyddu'r nifer o dai cymdeithasol
  • Cyflwyno cynllun 10 mlynedd i inswleiddio tai gan eu gwneud yn fwy effeithlon
  • Rhoi mwy o bwyslais ar iechyd cyhoeddus
  • Cadw'r Gwasanaeth Iechyd mewn dwylo cyhoeddus

Dyma'r amser i herio'r "llywodraeth fflat" yng Nghymru, yn ôl Ms Hooker-Stroud.

"Mae gennym ni fwriad o greu Cymru rydym yn dymuno ei weld, yma a nawr," meddai.

"Mae pleidleisio dros y Gwyrddion ym mis Mai yn golygu ysgwyd pethau, gan roi chwistrelliad newydd o egni mewn i'r Senedd gan adeiladu newid go iawn ar gyfer dyfodol gwell i Gymru."