Trwy Fy Llygaid i: Mawrth

Mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffydd gwadd rannu rhai o'r lluniau maen nhw wedi eu tynnu yn ystod y mis. Dyma i chi ddetholiad Medwyn Roberts o Aberystwyth o rai o'r lluniau trawiadol dynnodd o yn ystod mis Mawrth. Fel y gwelwch chi mae Medwyn wedi teithio tipyn i wahanol rannau o Gymru yn ystod y mis:


Image caption Storm Jake yn corddi'r môr ger Aberystwyth
Image caption Trên bach Rheilffordd Ffestiniog wrth odre'r Cnicht
Image caption Cyfaill newydd ar lethrau Cader Idris
Image caption Drudwennod Aberystwyth yn denu ffotograffwyr
Image caption Eira dros hen fwa ystâd Hafod yng Ngheredigion
Image caption Castell Talacharn
Image caption Portmeirion dros yr aber
Image caption Crwydro adfeilion chwarel lechi Maenofferen, Blaenau Ffestiniog
Image caption Cigfran yn hofran dros fwlch Talyllyn
Image caption Un o awyrennau'r Llu Awyr o'r Fali yn ymarfer uwchben Dolgellau
Image caption Llanw isel yn dod â choedwig hynafol Borth i'r amlwg
Image caption Taenwch fy llwch yn Ystrad Fflur
Image caption Ymlacio ar Draeth y De, Aberystwyth
Image caption Bysciwr ar stryd fawr Conwy
Image caption Machlud haul, Aberystwyth

Gallwch weld rhagor o luniau gwych Medwyn Roberts trwy ddilyn ei gyfrif Twitter @medrobs