Twyll bysus Padarn: Cyn-reolwr yn euog

  • Cyhoeddwyd
John Hulme

Mae cyn-reolwr cwmni bysus o Wynedd wedi ei gael yn euog o dwyll a chadw cyfrifon ffug yn Llys y Goron Caernarfon.

Roedd John David Hulme, 55, wedi gwadu iddo fod yn rhan o gynllwyn i hawlio £800,000 o arian cyhoeddus drwy dwyll.

Bu'n brif weithredwr gyda chwmni Padarn, o Lanberis, pan ddechreuodd y twyll ym mis Gorffennaf 2011.

Erbyn hynny roedd y cwmni wedi hawlio dros £495,000 yn barod drwy honni eu bod wedi cludo mwy o deithwyr nag oeddan nhw wedi ei wneud.

Clywodd y rheithgor fod un o reolwyr y cwmni, Darren Price, wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o dwyll, a hynny mewn cyfnod ar ôl i Mr Hulme roi'r gorau i weithio i'r cwmni.

'Cyfarwyddiadau eglur'

Bydd Mr Hulme yn cael ei ddedfrydu ddydd Iau.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes wrtho fod ei ran ganolog yn y twyll wedi dod yn fwyfwy amlwg wrth i'r achos llys fynd yn ei flaen.

Ychwanegodd ei fod yn amlwg fod Hulme wedi chwarae rhan yn y twyll hyd at fis Rhagfyr 2012.

"Fe wnaethoch chi roi cyfarwyddiadau i Darren Price fel bod modd iddo barhau gyda'r twyll," meddai.

"Fydde fo ddim wedi gallu gwneud hynny petai chi ddim wedi gadael cyfarwyddiadau eglur ar sut i wneud hynny."

Dywedodd y barnwr na ddylai Mr Hulme ddisgwyl y byddai'n osgoi cael ei anfon i garchar dim ond am fod cyfnod ei fechnïaeth yn cael ei ymestyn.

'Achos difrifol'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Roedd hwn yn achos difrifol iawn ble roedd symiau sylweddol iawn o arian wedi eu cymryd yn anghyfreithlon o'r pwrs cyhoeddus trwy dwyll.

"Ers i'r cyngor gyfeirio'r mater i'r heddlu 'nôl ym mis Mawrth 2014, rydym wedi bod yn gweithio yn agos gyda Llywodraeth Cymru i adolygu trefniadau monitro cwmnïau bysiau sy'n hawlio am docynnau consesiynol."