Cwest Cheryl James: Gwrthod cyhuddiad rhyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Cheryl James yn 1995 ym marics Deepcut

Mae cyn-sarjant yn y fyddin wedi dweud wrth y cwest i farwolaeth Cheryl James o Langollen nad oedd wedi ei gorchymyn i gael rhyw gyda milwr arall cyn iddi farw.

Dywedodd Andrew Gavaghan nad oedd ganddo "unrhyw atgof" o'r Preifat James, oedd yn 18 oed pan gafodd ei darganfod yn farw ym mis Tachwedd 1995.

Roedd hi'n un o bedwar milwr fu farw ym marics Deepcut rhwng 1995 a 2002.

Gwadodd Mr Gavaghan honiadau gan gyfreithwyr teulu Cheryl James ei fod wedi "brawychu" milwyr ifanc yn y gwersyll, a hynny pan roedd 'na ddiwylliant o ofn a bwlio yn bodoli yno, yn ôl rhai.

Cafodd rheithfarn agored y cwest gwreiddiol ei ddileu wedi i honiadau newydd o gamdriniaeth gael eu datgelu.

Mae ail gwest i'w marwolaeth yn cael ei gynnal wedi i'r heddlu ddatgelu gwybodaeth newydd, yn dilyn sialens gan ei theulu a chyfreithwyr hawliau dynol.

'Gorfodi' i fynd i ystafell

Dywedodd y bargyfreithiwr Alison Foster QC, ar ran teulu Cheryl James, bod Mr Gavaghan wedi dweud wrth filwyr eraill i beidio â siarad gyda'r heddlu yn dilyn marwolaeth Cheryl James.

"Fyddwn i ddim wedi dweud hynny", meddai Mr Gavaghan.

"Does neb wedi gofyn i chi wneud datganiad am farwolaeth Cheryl nag oes?", gofynnodd Ms Foster.

"Naddo", meddai.

Dywedodd Ms Foster fod tyst wedi honni fod Mr Gavaghan wedi "gorfodi" Cheryl James i fynd i mewn i ystafell gyda milwr arall.

"Wnaeth hynny ddim digwydd, achos doeddwn i erioed wedi adnabod Cheryl. Doeddwn i ddim yn ei hadnabod tan y bore y bu iddi farw", meddai Mr Gavaghan.

'Parch ac edmygedd'

Fe awgrymodd y bargyfreithiwr iddo fod Cheryl James yn teimlo fod yn rhaid iddi gael rhyw gyda'r milwr arall, o'r enw Mr Atkinson, gan fod Mr Gavaghan wedi ei gorfodi i fynd i'r ystafell gydag o.

"Dyw hynny ddim yn wir o gwbl", atebodd.

Gwadodd ei fod wedi gweiddi ar y Preifat James yn y gwersyll, gan wadu hefyd ei fod yn credu nad oedd milwyr benywaidd yn ddigon da i wneud y gwaith dan sylw.

"Nid dyna yw fy marn o gwbl", meddai.

"Cyn Deepcut doeddwn i heb weithio gyda merched o'r blaen. Roedd gen i barch ag edmygedd tuag at filwyr benywaidd."

Mae'r cwest yn parhau.