Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Dylan Thomas 2016

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwobr Dylan Thomas

Mae rhestr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, sydd werth £30,000, yn cael ei chyhoeddi ddydd Mawrth.

Mae'n cynnwys pum enw o'r DU ac un awdures Americanaidd, Tania James, am ei nofel The Tusk that Did the Damage.

Bydd y wobr, sydd â chefnogaeth Prifysgol Abertawe, yn cael ei rhoi i'r darn gorau o waith wedi'i gyhoeddi'n Saesneg, sydd wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau.

Cafodd y wobr ei sefydlu yn 2006, ac mae'n cael ei ystyried yn un o'r anrhydeddau sydd â'r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc.

Yn ôl cadeirydd y beirniaid, yr Athro Dai Smith, mae'r gweithiau eleni "yn dal sylw, yn eclectig ac yn hollol egnïol".

Mae'r panel hefyd yn cynnwys Sarah Hall (awdur) yr Athro Kurt Heinzelman (bardd) Phylida Lloyd (cyfarwyddwr ffilm a theatr), Kamile Shamise (awdur), a'r Athro Owen Sheers (awdur, bardd a dramodydd).

Pwy sydd ar y rhestr?

Ffynhonnell y llun, Dylan Thomas Prize/Lucy Dickens

Cytunodd y panel beirniadu ar y chwe chyfrol sydd wedi cyrraedd y rhestr fer, sef:

  • Claire-Louise Bennett (Wiltshire, Lloegr), Pond, Fitzcarraldo Editions
  • Tania James (Washington, UDA), The Tusk that Did the Damage, Harvill Secker [UK] / Alfred A. Knopf [US]
  • Frances Leviston (Caeredin, Yr Alban), Disinformation, Picador
  • Andrew McMillan (Manceinion, Lloegr), Physical, Jonathan Cape
  • Max Porter (Llundain, Lloegr), Grief is the Thing with Feathers, Faber & Faber
  • Sunjeev Sahota (Sheffield, Lloegr), The Year of the Runaways, Picador

Meddai Dai Smith: "Wedi dwy awr a hanner o drafodaethau bywiog, roedd y beirniaid â'r dasg anodd o ddewis chwe darn o waith i fynd ymlaen at y rhestr fer o faes eithriadol o uchel.

"Does dim angen dweud, felly, bod y dewis terfynol, wedi'i gytuno'n unfrydol, yn dangos casgliad o ffurf, genre a chyflawniad syfrdanol gan ysgrifenwyr mor ifanc. Mae'r rhestr fer yn dal sylw, yn eclectig ac yn hollol egnïol."

Ychwanegodd yr Athro Kurt Heinzelman: "Mae beirniadu Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn llawer anoddach nag unrhyw wobr lenyddol arall yr wyf wedi'i beirniadu erioed.

"Y rheswm am hyn yw bod y Wobr yn agored i bob awdur iaith Saesneg dan 40 oed, waeth beth fo'u tarddiad cenedlaethol, ac ar ben hynny, mae'n agored i bob dosbarth hefyd, am fod Dylan Thomas ei hun wedi rhagori mewn sawl dosbarth.

"O ganlyniad, rhaid i mi feirniadu rhwng, er enghraifft, llyfr 60 tudalen o farddoniaeth a nofel 800 tudalen, neu rhwng ysgrifennu arbrofol neu anhraddodiadol a storïau campus mewn cywair naturiolaidd.

"Rwyf wedi bod yn feirniad bob blwyddyn dros y 10 mlynedd diwetha', a gallaf ddweud mai'r rhestr eleni yw'r gorau a'r mwyaf amrywiol o ran arddull."

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni arbennig yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar 14 Mai, sef Diwrnod Dylan Thomas.