Ailagor rhan o'r A55 ar ôl i gemegyn ollwng ar y ffordd

Cyhoeddwyd

Mae ffordd ddwyreiniol yr A55 wedi ailagor ym Mae Colwyn ar ôl i gemegyn ollwng ar y ffordd.

Mae'r ffordd orllewinol yn yr ardal yn dal ynghau.

Cafodd y ffordd ei chau rhwng cyffyrdd 21 a 22 ar ôl i yrrwr lori sylwi bod ei gerbyd yn gollwng.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru nad yw'n glir pa gemegyn sydd wedi gollwng ar hyn o bryd.

Cafodd tair injan dân a cherbyd ymateb brys eu galw i'r safle, yn ogystal â thimau amgylcheddol.

Mae'r gwasanaeth tân yn y broses o symud y cemegyn o'r lori i gerbyd arall.