Dyn yn gwadu cyhuddiadau rhyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae un o'r cyhuddiadau yn ymwneud â digwyddiad ger brif adeilad Prifysgol Caerdydd

Mae dyn 40 oed sydd wedi ei gyhuddo o fynd i neuaddau preswyl prifysgolion yn chwilio am fyfyrwyr i ymosod arnyn nhw wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Mae Tahir Nazir o Glasgow wedi ei gyhuddo o geisio treisio myfyrwraig ym Manceinion ar 1 Tachwedd, ac mae hefyd wedi ei gysylltu gyda digwyddiad yng Nghaerdydd ar 22 Medi.

Clywodd Llys y Goron Manceinion bod merch wedi gweld y dyn yn gorwedd "ar ben" ei ffrind, a oedd "yn feddw iawn".

Mae Mr Nazir yn gwadu tresmasu gyda'r bwriad o droseddu, tresmasu gyda'r bwriad o gyflawni trosedd ryw, ymosodiad rhyw a cheisio treisio.

'Ysbrydoli gan bensaernïaeth'

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Nazir wedi teithio ar draws y wlad yn edrych am nosweithiau i fyfyrwyr, ac yn targedu myfyrwyr oedd wedi meddwi.

Clywodd y rheithgor bod Mr Nazir yn aros gyda ffrind yn Rusholme a'i fod wedi penderfynu mynd ar daith o amgylch y DU yn ei gar.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Tahir Nazir yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Gwadodd ei fod wedi ymweld â naw dinas gyda phrifysgolion am bwrpas rhywiol, gan ddweud ei fod yn mwynhau gyrru ac wedi ei "ysbrydoli gan bensaernïaeth gothig".

Fe wnaeth gyfaddef bod a cherdyn myfyriwr ffug a'r cyffur Viagra yn ei feddiant, gan ddweud bod y cyffur yn rhoi "egni" iddo pan yn mynd i glybiau nos.

Gwadu troseddau

Mae Mr Nazir hefyd yn gwadu torri ffenest ystafell ymolchi er mwyn mynd i mewn i lofft yng Nghaerdydd.

Dywedodd ei fod wedi ei wahodd i mewn i'r adeilad gan ferch yr oedd wedi ei chyfarfod mewn clwb nos, a bod y ddau wedi cusanu.

Dywedodd ei fod wedi gadael ar ôl i'w ffrindiau wneud iddo deimlo'n anghyfforddus.

Clywodd y llys am ddigwyddiad ym Manceinion pan mae Mr Nazir yn honni iddo gyfarfod merch ar noson allan, a'i bod hi wedi ei wahodd yn ôl i'w hystafell.

Pan gyrhaeddodd y neuaddau, dywedodd ei fod wedi gollwng ei oriadau a sigaréts, a pan edrychodd i fyny roedd hi wedi diflannu. Dywedodd dyna pam ei fod wedi bod yn ceisio agor drysau i'r llofftydd.

Gofynnodd ei fargyfreithiwr, Richard Littler, os oedd Mr Nazir yn ceisio agor drysau gyda'r bwriad o gyflawni trosedd ryw.

Atebodd: "Na, doeddwn i ddim."

Mae'r achos yn parhau.