Ceisio gwella ffonau symudol cefn gwlad

Cyhoeddwyd

Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol newydd dros Gymru, Alun Cairns, yn cwrdd gyda phrif gwmnïau ffonau symudol y DU er mwyn ceisio gwella'r gwasanaeth mewn ardaloedd gwledig.

Cyn y cyfarfod mae Mr Cairns wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gopïo pwerau newydd - a gyhoeddwyd yn y Gyllideb yr wythnos diwethaf - fydd yn caniatáu codi mastiau uwch yn Lloegr er mwyn gwella'r ddarpariaeth mewn mannau anodd eu cyrraedd gyda mastiau arferol.

Ymhlith y rhai fydd yn cwrdd â Mr Cairns yn Swyddfa Cymru bydd swyddogion o gwmnïau MobileUK, Three, O2, EE a Vodafone.

Er bod y cwmnïau yn dweud eu bod yn parhau i weithio ar eu rhwydweithiau yng Nghymru, yr amcangyfrif yw bod 4% o gartrefi a busnesau yn methu â chael gwasanaeth sylfaenol (galwadau llais) ar unrhyw un o'r rhwydweithiau.

Mae hynny ddwywaith y gyfradd ar draws y DU.

Dywedodd Mr Cairns ei fod yn awyddus i weld Llywodraeth Cymru'n efelychu mesurau a gyhoeddwyd gan George Osborne yn ei gyllideb fydd yn caniatáu codi mastiau hyd at 25 metr o uchder heb ganiatâd cynllunio. Mae hynny 10m yn uwch na'r uchder mwyaf ar hyn o bryd.

Dywedodd: "Mae'n gwbl iawn i ymgynghori gyda chymunedau am effaith codi mastiau. Ond os ydym am gael gwasanaeth gwell mewn ardaloedd sy'n anodd eu cyrraedd, yna mae'n rhaid i ni annog cwmnïau i fuddsoddi yn eu rhwydweithiau am well gwasanaethau llais a data."

Bydd y cyfarfod yn Llundain hefyd yn ystyried yr arbrawf o gydweithio rhwng EE a Facebook yn Yr Alban sy'n darparu cysylltiad 4G i bentrefi, ac a allai technolegau tebyg gael eu defnyddio yng Nghymru.