Rhybudd am 'argyfwng' ffermwyr

Cyhoeddwyd

Mae cannoedd o ffermwyr Cymru wedi teithio i Lundain i godi ymwybyddiaeth am yr hyn maen nhw'n ystyried yn "argyfwng" o fewn y diwydiant.

Mae ffermwyr llaeth yn dweud eu bod yn ei chael yn anodd dygymod a phrisiau llaeth ac yn rhybuddio y gallai'r effaith ar y gorllewin fod yn ddifrifol os na fydd y sefyllfa'n gwella.

Maen nhw'n ymuno ag amaethwyr eraill a chefnogwwr mewn gorymdaith o Trafalgar Square i Downing Street.

Bydd llythyr yn mynegi eu pryderon yn cael ei gyflwyno i'r Prif Weinidog David Cameron.

Disgrifiad,
Mae Carwyn James o Foncath yn un o'r ffermwyr aeth i Lundain ar gyfer y rali

Dywedodd Carwyn James o Foncath ei fod yn mynd i'r rali oherwydd "sefyllfa hollol argyfyngus" y diwydiant.

Dywedodd nad oed "unman arall i droi" a bod angen "tynnu sylw'r prif weinidog" at y sefyllfa.

"Mae'n rhaid mynd â'r broblem i'r brifddinas, a dangos i'r prif weinidog pa mor gryf ni'n teimlo am y sefyllfa ni ynddo ar hyn o bryd."