A55: Lôn ynghau ar ôl i gemegyn ollwng

Cyhoeddwyd

Mae un lôn o'r A55 yn parhau i fod ynghau fore Mercher ar ôl i gemegyn ollwng ar y ffordd ddydd Mawrth.

Roedd rhaid cau'r ffordd rhwng Bae Colwyn a Llanddulas am tua 11:00 fore Mawrth ar ôl i 27,000 litr ollwng o dancer, gan achosi oedi hir.

Cafodd y lôn ddwyreiniol ei ailagor nos Fawrth, ond mae un lon i gyfeiriad y gorllewin yn parhau ynghau.

Yn ôl yr heddlu, nid yw'n glir pryd y bydd y lôn yn agor.

Straeon perthnasol