Huw Irranca-Davies yn gadael San Steffan

Cyhoeddwyd

Mae aelod seneddol Llafur etholaeth Ogwr, Huw Irranca-Davies, wedi rhoi gorau i'w waith yn swyddogol fel aelod seneddol yn Nhŷ'r Cyffredin, er mwyn bod yn ymgeisydd i'r blaid yn yr un etholaeth yn etholiad y Cynulliad.

Cafodd Mr Irranca-Davies ei benodi i Faenor Northstead, sef y broses draddodiadol o alluogi aelodau seneddol i roi'r gorau i'w seddau gan nad oes ganddyn nhw hawl i ymddiswyddo'n ffurfiol.

Bydd is-etholiad yn cael ei gynnal yn yr etholaeth ar 5 Mai, yr un diwrnod ag etholiad y Cynulliad.

Roedd gan Lafur fwyafrif o dros 13,000 yn Ogwr yn etholiad cyffredinol 2015.

Fe aeth Mr Irranca-Davies i'r Senedd am y tro cyntaf fel aelod yn dilyn is-etholiad yn 2002, wedi marwolaeth Syr Ray Powell.

Fe wasanaethodd fel gweinidog yn Swyddfa Cymru ac yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd, a Materion Gwledig rhwng 2007 a 2010 ac roedd hefyd yn aelod o dîm yr wrthblaid dan arweinyddiaeth Ed Miliband o 2010-15.