£12.8m i 12 o brosiectau adfywio ar draws Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd hen safle'r Heulfan yn Y Rhyl yn cael ei ddymchwel fel rhan o'r cynlluniau

Bydd 12 o brosiectau adfywio yn rhannu £12.8m, gan greu mwy na 400 o swyddi, 50 o swyddi dan hyfforddiant a dros 220 o dai newydd.

Fe wnaeth y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths gyhoeddi'r prosiectau, sy'n cynnwys canolfan gyflogaeth yn Abertawe ac ardal adloniant i deuluoedd ar hen safle'r Heulfan yn Y Rhyl.

Bydd yr arian hefyd yn helpu darparu tai preifat a fforddiadwy.

Mae'r cyllid ychwanegol yn golygu bod cyfanswm y buddsoddiad yng nghynllun adfywio blaenllaw Llywodraeth Cymru yn £118m.

Dywedodd Ms Griffiths y byddai'r cynllun yn "gwella gwasanaethau lleol pwysig" yn ogystal â chreu cannoedd o swyddi a "rhoi hwb i gyflenwad tai Cymru".

Y prosiectau:

 • Abertawe: £2.45m i brynu ac adnewyddu adeiladau ar Ffordd y Brenin i greu canolfan gyflogaeth;
 • Blaenau Gwent: £125,000 i gefnogi creu canolfan tenantiaid a phreswylwyr yn Nhredegar;
 • Casnewydd: £40,000 i gefnogi adolygiad o strategaeth adfywio'r ddinas;
 • Castell-nedd Port Talbot: £2.7m i greu 41 o fflatiau ym Mhort Talbot a £356,000 i adfer sinema'r Plaza;
 • Gwynedd: £600,000 ar gyfer gorsaf drenau newydd a £400,000 ar gyfer trafnidiaeth;
 • Sir Caerffili: £191,275 i gefnogi prosiect Men's Shed;
 • Sir Conwy: £680,000 i wella effeithiolrwydd ynni 33 o adeiladau ym Mae Colwyn;
 • Sir Ddinbych: £3.5m ar gyfer ardal adloniant teuluol ar hen safle'r Heulfan yn Y Rhyl;
 • Sir y Fflint: £500,000 ar gyfer cynllun i wella cartrefi preifat;
 • Torfaen: £40,000 i gefnogi adolygiad o strategaeth adfywio Pont-y-pŵl;
 • Wrecsam: £500,000 ar gyfer gwaith ar ganolfan diwydiannau celfyddydol a chreadigol y dref.
 • Ynys Môn: £531,000 i helpu adeiladu 16 o fflatiau;